EPD

Miljövarudeklaration (EPD)

En EPD fungerar som ett trovärdigt och transparent kommunikationsmedel för en produkts eller tjänsts miljöpåverkan. Den bygger på en livscykelanalys som utförs enligt specifika produktkategoriregler (PCR), vilket säkerställer jämförbarhet mellan EPD:er inom samma produktkategori. Tredjepartsgranskning säkerställer överensstämmelse med ISO 14025-standarderna för miljödeklaration typ III.

Det finns många övertygande skäl att göra en EPD:

Uppfyll kundernas krav – från löfte till bevis: I takt med att marknaden och regelverket i allt högre grad betonar transparenta, tillförlitliga och jämförbara data för att bedöma produkters hållbarhet, har EPD:er framstått som ett oumbärligt sätt att bevisa en produkts miljöprofil. Ändå är det en utmaning att utveckla EPD:er. Bureau Veritas Solutions konsulters expertis gör det möjligt för organisationer att tryggt övervinna utmaningarna och navigera genom varje steg i EPD-utvecklings- och verifieringsprocessen med maximal effektivitet. 

Öka miljömedvetenheten och mildra påverkan: En EPD baserad på en livscykelanalys (LCA) belyser en produkts miljöavtryck under hela dess livscykel. Denna detaljerade insikt fungerar som en värdefull grund för att förstå miljöpåverkan och identifiera möjligheter till förbättringar.

Skapa trovärdighet: Genom tredjepartsgranskning säkerställer en EPD noggrannheten och tillförlitligheten hos din produkts miljöprestandadata. Denna certifiering gör det möjligt för dig att kommunicera din produkts hållbarhetsaspekter med förtroende och trovärdighet.

Ligg steget före de juridiska skyldigheterna: I takt med att hållbarhetsreglerna utvecklas blir strukturerade hållbarhetsinitiativ avgörande för efterlevnaden. Att anamma EPD:er hjälper till att framtidssäkra ditt företag och säkerställer anpassning till nya lagkrav.

EPD-processen

 

Hitta rätt PCR: Börja med att identifiera den PCR som är i linje med din produkt. I de fall det inte finns någon PCR för din produkt kan vi utveckla en samtidigt genom att genomföra LCA. Det finns 100+ PCR:er tillgängliga på Environdec.

Genomför en LCA: Genomför en omfattande LCA i enlighet med de valda PCR-riktlinjerna. Detta steg innebär att man utvärderar miljöpåverkan i samband med varje steg i produktens livscykel.

Förbered EPD-rapport: Resultaten från livscykelanalysen ligger som en grund till en EPD-rapport. Denna rapport ger transparent och trovärdig information om produktens miljöprestanda, inklusive resursförbrukning.

Tredjepartsgranskning: Både LCA- och EPD-rapporterna genomgår en rigorös granskning av en certifierad granskare. Detta säkerställer noggrannheten och tillförlitligheten hos den information som presenteras i EPD:n, vilket ökar dess trovärdighet på marknaden.

Registrera och publicera: EPD:er måste formellt registreras och publiceras inom ett etablerat EPD-system. Vanliga plattformar för registrering är EPD International och EPD Norge. Detta steg säkerställer att EPD:n är tillgänglig för intressenter och bidrar till transparent kommunikation av miljöprestandadata.

Hjälp med EPD:er

Oavsett om du påbörjar din första resa mot EPD eller siktar på att förbättra din befintliga process, är Bureau Veritas hållbarhetskonsulter här för att stödja dig varje steg på vägen och erbjuda vägledning  efter dina behov.

Från att hjälpa till att välja de mest lämpliga PCR:erna till att genomföra grundlig datainsamling och säkerställa konsekventa LCA-beräkningar, är BV-teamet dedikerat till att underlätta en smidig utvecklingsprocess. Vi erbjuder en snabb verifiering och publicering i samarbete med EPD International, vilket säkerställer att din EPD uppfyller de högsta standarderna för noggrannhet och tillförlitlighet. 

Öka framgången med Bureau Veritas utbildning och insikt

Genom skräddarsydd vägledning och support hjälper vi organisationer att utveckal sina EPD-program och se till att de överensstämmer med deras hållbarhetsmål och branschstandarder. Dessutom utrustar vi ditt team med nödvändig utbildning, vilket gör det möjligt för dem att navigera i komplexiteten i EPD-utveckling med självförtroende och kompetens.

Med Bureau Veritas expertis får organisationer den kunskap som behövs för att kontinuerligt driva hållbarhetsarbetet framåt och främja långsiktig framgång och motståndskraft i ett ständigt föränderligt landskap. Låt oss vara din partner för att uppnå hållbar utveckling, idag och i framtiden.

Våra utbildningar i LCA/EPD