Elektronik

El och elektronik

Oavsett om ni är tillverkare, importör eller återförsäljare av elektriska eller elektroniska produkter, skapas en stor utmaning i och med branschens snabba takt på innovation och teknik och marknadens globalisering. Detta förstärks av krav på förbättrad tillförlitlighet och prestanda samt förändrade regler.

Bureau Veritas kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar genom omfattande provnings-, inspektions-, certifierings- och stödtjänster. Vi utför tjänsterna i våra laboratorier eller från ett av våra kontor, nära er produktion med stöd av vårt globala nätverk.

Ett partnerskap med oss genom hela produktens livscykel kommer att hjälpa er att kontrollera efterlevnaden av kvalitet, prestanda och lagkrav, minimera risken för återkallelser, returer och klagomål, och nå era mål.

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com