Gruvverksamhet

Industriell utrustning

Inom branschen för industriell utrustning behöver aktörer lever upp till ett stort antal krav och förordningar inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö för att få sälja produkter på de globala marknaderna.

Dessutom har ofta kunder särskilda krav när det gäller tillförlitlighet, tillgänglighet, hanterbarhet och säkerhet för produkter.

Vi kan hjälpa ert företag att göra detta. Vi har ett brett utbud av tjänster för alla branscher, från design till installation, igångkörning och drift av utrustning.

Kontakta oss för att höra om vilka tjänster som passar just er!

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com