wood

PEFC certifiering

 

Bli PEFC certifierad

Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Det gäller också trävaror och träprodukter. Certifiering av skogsbruk och märkning av träprodukter är skogs- och träbranschens sätt att visa konsumenter att de producerar och säljer produkter som kommer från hållbart brukade skogar.

Bevarande av skog är ett miljömässigt måste: träd absorberar koldioxid, minskar översvämningar, minimerar jorderosion och tillhandahåller viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald för oräkneliga arter. Att förhindra avskogning genom att anta ansvarsfulla trävaror är avgörande för att bevara mark, vilda djur och vatten.

Genom att certifiera din leveranskedja och produktionsprocesser kan du sända ett kraftfullt budskap om ditt engagemang för hållbara inköp av skogsprodukter. Bureau Veritas tillhandahåller oberoende tredjepartscertifiering till flera dedikerade skogs- och timmerstandarder som FSC® och PEFC. Processen hjälper dig att uppnå rättslig efterlevnad, minska risker och bidra till globala insatser för att skydda våra skogar.

 

 

VAD ÄR PEFC?

Skogar är avgörande för att upprätthålla vår planets miljömässiga jämvikt. Företag som använder träprodukter, som papper, möbler och virke, måste visa ett engagemang för hållbar inköp av produkter, tjänster och leverantörer.

Programmet för godkännande av skogscertifiering (PEFC) avgör om dina skogsvårdsprocesser är etiska och hållbara. PEFC:s riskhanteringsmetod för inköp av skogsprodukter låter dig identifiera och övervinna risker i din leveranskedja.

SYFTET MED PEFC

Syftet med certifieringen är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen och att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var råvarorna till deras produkter kommer ifrån.

PEFC MÄRKNING

PEFC-märkningen på en produkt ger ett tydligt budskap till kunden att den är tillverkad av råvaror från hållbart brukade skogar. Standarden berör skogsägare (Skogsbruksstandarden) och virkesorganisationen/industrin (Chain of Custody), t.ex. sågverk, pappersindustri, tryckeri och bygghandel.

KAN VI CERTIFIERAS FÖR PEFC OCH EN ANNAN STANDARD?

Ja. Alla våra revisorer är kompetenta för att kunna leverera PEFC kombinerat med antingen FSC® eller ISO 9001ISO 14001 och ISO 45001. Detta gör att revisionen blir mer effektiv och ni sparar både tid och kostnader.

Bureau Veritas tillhandahåller internationellt erkänd certifiering enligt PEFC -standarder.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com