Livsmedel

Kurser i Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet ställer krav på alla aktörer i livsmedelskedjan. Krav på säkra produkter som alla kan känna sig bekväma med. Men för att detta ska bli en självklarhet krävs det ledning, systematik, dokumentation och välutbildade anställda.

Våra livsmedelskurser inom bland annat FSSC, HACCP och ISO 22000 bygger på en grundlig kunskap om standarderna, som vi i vissa fall har genom mycket praktisk erfarenhet från revisioner i både Sverige och utomlands, själva har hjälpt till att utvecklas. Och den goda nyheten är att vi faktiskt är ganska bra på livsmedelssäkerhet i Sverige.

Våra kurser i livsmedelssäkerhet

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com