Livsmedel

Kurser i Livsmedelssäkerhet

Den globala livsmedelsindustrin står inför både lagstiftnings- och konsumentkrav för ökad säkerhet, kvalitet och transparens. Oavsett om du är en livsmedeltillverkare, en restaurangkedja eller en distributör, som hanterar, bearbetar och lagrar livsmedelsprodukter behöver du ha ett team med kunskap och färdigheter för att uppfylla allt strängare branschkrav.

För att ge dina anställda möjlighet att möta denna utmaning och anamma en kultur av livsmedelssäkerhet erbjuder Bureau Veritas ett brett utbud av utbildningar för livsmedelssäkerhet. Bureau Veritas portfölj innehåller utbildningar om grunderna i internationella standarder och branschstandarder och utbildning och verktyg för att genomföra interna revisioner. Bureau Veritas hjälper dig att se till att ditt team kan planera, implementera, utvärdera och förbättra livsmedelssäkerhetshanteringssystemen i din organisation, såväl som hos dina leverantörer.

STEG 1, GRUNDUTBILDNING I LEDNINGSSYSTEM FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET ENLIGT ISO 22000 & FSCC 22000 
Certifiering enligt FSMS-standarder som ISO 22000 och FSSC 22000 är nyckeln till att visa ditt engagemang för livsmedelssäkerhet och kvalitet. En grundlig, användbar förståelse av internationella standarder som ISO 22000, FSSC 22000 och BRCGS är avgörande för att leverera en funktionell, pålitlig FSMS. Bureau Veritas kurser ger ditt team de färdigheter de behöver för att genomföra en anpassad livsmedelssäkerhetshantering.

Internrevision: FSSC 22000 & ISO 22000
Din organisations FSMS måste utvärderas kontinuerligt för att säkerställa säkerhet, effektivitet och efterlevnad. Bureau Veritas ger grundläggande kunskaper om alla viktiga standarder, vilket ger det möjlighet att genomföra effektiva internrevisioner. Vi utrustar ditt team med de kunskaper och färdigheter som krävs för att känna igen, analysera, rapportera och mildra avvikelser.

Så skapar du HACCP-planer
Bureau Veritas tillhandahåller utbildningsprogram för implementering och underhåll av riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Denna utbildning gör det möjligt för ditt team att uppnå HACCP-kompatibla nivåer av livsmedelssäkerhet och hygien.

Våra UtbildningaR i livsmedelssäkerhet

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com