IATF 16949

IATF 16949
CERTIFIERING

Bilsektorn utvecklas i rasande fart och medför allt fler risker. Bureau Veritas utbud av certifieringstjänster behandlar säkerhet, kvalitet och prestanda längs hela bilindustrins värdekedja.

Bilindustrin genomgår en verklig revolution och aktörer måste vara redo att anpassa sig om de ska vara konkurrenskraftiga. Teknikinnovation, nya tillväxtmarknader, förändrade konsumentförväntningar och alltmer komplexa försörjningskedjor och regelverk stärker pressen på industrin. Fordonsaktörer måste nu mer än någonsin se till att deras organisationer är beredda att möta dessa utmaningar.

Bureau Veritas gör det möjligt för aktörer i hela värdekedjan - som tillverkare, återförsäljare och Tier I och II-leverantörer - att visa att de möter dessa utmaningar. Vårt omfattande utbud av certifierings- och revisionstjänster täcker kvalitet, hälsa och säkerhet, miljöskydd, socialt ansvar och mycket mer.

Vad är IATF 16949?

IATF 16949 är den enda standarden som erkänts för kvalitetsstyrning för alla organisationer verksamma inom fordonsindustrins distributionskedja. Den bygger på de åtta kvalitetsledningsprinciperna (alla grundläggande för god affärssed): kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processfokus, systemangreppssätt för ledning, ständiga förbättringar, faktabaserat beslutsfattande, ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer och uppfyllande av kundspecifika krav.

Varför IATF 16949?

För att behålla dina kunder inom fordonsindustrin - och att hålla dem nöjda - måste dina produkter och tjänster uppfylla deras krav. IATF 16949 utgör en tydlig ram som fastställts av fordonstillverkare för att hantera dina affärsprocesser samt för att möta och överträffa dessa krav.

Främsta fördelarna

 • Identifiera miljörisker

  genom att utveckla en företagskultur av riskbaserat tänkande

 • Få tillgång

  till nya marknader genom att uppnå överensstämmelse med obligatoriska standarder för kvalitet, hälsa och säkerhet, miljöledning och informationssäkerhet

 • Möt utvecklingsbehovet

  genom att intyga er anpassning till kundernas förväntningar på miljö- och socialt ansvar

 • Öka konsumenttilliten

  genom att placera kvalitet i kärnan i dina affärsprocesser

Varför Bureau Veritas?

Bureau Veritas är världsledande inom IATF 16949, med över 2500 företag certifierade i 45 länder. Vi är ackrediterade av International Automotive Task Force (IATF) för att leverera IATF 16949-certifiering. Bureau Veritas är erkänt av fler än 35 nationella och internationella ackrediteringsorgan runt om i världen att leverera bland annat ISO 9001 certifiering. I vårt nätverk har vi över 200 IATF-revisorer med bakgrund från fordonsindustrin, som godkänts av IATF.