IATF 16949

IATF 16949
CERTIFIERING

Fordonsindustrin är en av de mest krävande industrier i världen och verkar under extrema påfrestningar av kostnad och tid. Att kunna lita på leverantörerna är viktigt, inte bara för bil-/motorcykeltillverkare, utan även för andra organisationer i distributionskedjan. Leverantörerna behöver ha sina processer under kontroll, förståelse för sina kunders specifika krav och fokus på ständiga förbättringar. En certifiering av ditt ledningssystem visar att ditt företag matchar dessa kriterier.

Vad är IATF 16949?
IATF 16949 är den enda standarden som erkänts för kvalitetsstyrning för alla organisationer verksamma inom fordonsindustrins distributionskedja. Den bygger på de åtta kvalitetsledningsprinciperna (alla grundläggande för god affärssed): kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processfokus, systemangreppssätt för ledning, ständiga förbättringar, faktabaserat beslutsfattande, ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer och uppfyllande av kundspecifika krav.

Varför IATF 16949?
För att behålla dina kunder inom fordonsindustrin - och att hålla dem nöjda - måste dina produkter och tjänster uppfylla deras krav. IATF 16949 utgör en tydlig ram som fastställts av fordonstillverkare för att hantera dina affärsprocesser samt för att möta och överträffa dessa krav.

De flesta stora fordonstillverkare kontaktar endast leverantörer som är certifierade för IATF 16949.

Varför Bureau Veritas?
Bureau Veritas är världsledande inom IATF 16949, med över 2500 företag certifierade i 45 länder. Vi är ackrediterade av International Automotive Task Force (IATF) för att leverera IATF 16949-certifiering. Bureau Veritas är erkänt av fler än 35 nationella och internationella ackrediteringsorgan runt om i världen att leverera bland annat ISO 9001 certifiering. I vårt nätverk har vi över 200 IATF-revisorer med bakgrund från fordonsindustrin, som godkänts av IATF.