IATF 16949

IATF 16949
CERTIFIERING

Bli certifierad mot IATF 16949 kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin

Fordonsindustrin utvecklas i rasande fart och aktörer måste vara redo att anpassa sig om de ska vara konkurrenskraftiga. Teknikinnovation, nya tillväxtmarknader, förändrade konsumentförväntningar och alltmer komplexa försörjningskedjor och regelverk stärker pressen på industrin. Fordonsaktörer måste nu mer än någonsin se till att deras organisationer är beredda att möta dessa utmaningar.

Bureau Veritas gör det möjligt för aktörer i hela värdekedjan - som tillverkare, återförsäljare och Tier I och II-leverantörer - att visa att de möter dessa utmaningar. Vårt omfattande utbud av certifierings- och revisionstjänster behandlar säkerhet, kvalitet och prestanda längs hela fordonsindustrins värdekedja.

Vad är IATF 16949?

IATF 16949 är den enda standarden som erkänts för kvalitetsstyrning för organisationer verksamma inom fordonsindustrins distributionskedja. Standarden bygger på de åtta kvalitetsledningsprinciperna (alla grundläggande för god affärssed): kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processfokus, systemangreppssätt för ledning, ständiga förbättringar, faktabaserat beslutsfattande, ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer och uppfyllande av kundspecifika krav.

Varför IATF 16949?

För att behålla dina kunder inom fordonsindustrin - och hålla dem nöjda - måste dina produkter och tjänster uppfylla deras krav. IATF 16949 utgör en tydlig ram som fastställts av fordonstillverkare för att hantera dina affärsprocesser samt för att möta och överträffa dessa krav.

Varför Bureau Veritas?

Bureau Veritas är världsledande inom IATF 16949, med över 2500 företag certifierade i 45 länder. Vi är ackrediterade av International Automotive Task Force (IATF) för att leverera IATF 16949-certifiering. Bureau Veritas är erkänt av fler än 35 nationella och internationella ackrediteringsorgan runt om i världen att leverera bland annat ISO 9001 certifiering. I vårt nätverk har vi över 200 IATF-revisorer med bakgrund från fordonsindustrin, som godkänts av IATF.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com