Consulting

Konsult & 
Rådgivning

Bureau Veritas Solutions erbjuder tjänster för privata företag och offentliga organisationer som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och maximera kvalitet och kundnöjdhet. Vi stödjer våra kunder i att minska sin miljöpåverkan, främja säkerhet på arbetsplatsen, driva strategisk och operativ innovation, säkerställa informationssäkerhet, minska energiförbrukning och påvisa sin hållbarhet.

När det handlar om att utveckla ledningssystem, kan vi hjälpa med allt från att utforma strategier och genomföra riskbedömningar till att skapa handlingsprogram och främja processorientering. Vi kan också hjälpa till med att implementera målstyrningsmodeller, genomföra organisationsutveckling och definiera ansvarsområden.

Bureau Veritas Solutions kan stödja er med såväl konsultstöd som med utbildningar, både på plats hos er och öppna utbildningar. 

Några av de tjänster vi erbjuder är:

  • Ledningssystemsutveckling
  • Processutveckling
  • Livscykel, LCA och miljövarudeklarationer, EPD
  • Co2 beräkningar
  • CSRD
  • GAP-Analyser
  • Leverantörsutvärderingar
  • Information och cybersäkerhet
  • Interna revisioner 
  • Leverantörsrevisioner

Kontakta oss för att höra om hur vi kan hjälpa er.

Kontakt

Bureau Veritas Solutions
Telefon:  +46 (0) 76-188 13 14
Mail: Solutions.swe@bureauveritas.com