Msc

ASC & MSC CERTIFIERING

Världsnaturfonden – WWF – har hjälpt till att upprätta ett certifieringssystem för att avla ett antal viktiga vattenlevande arter, exempelvis forell och lax. Certifieringen heter ASC (the Aquaculture Stewardship Council) och motsvarar MSC (the Marine Stewardship Council), som är ett av de mest tillämpade hållbarhetssystemen i fiskodling.

Certifiera er efter ASC för fiskodling
ASC-standarden är utvecklad av ASC-organisationen, som är en oberoende icke statlig organisation. Deras mål är ett hållbart naturbruk och socialt ansvarstagande genom metoder för arbetsgivarskap som skapar värde genom hela kedjan.

Det finns en ökande fokus för hållbarhet och kvalitet inom livsmedelsproduktion. Inte bara hos konsumenter, utan också hos myndigheter och lagstiftare. Detta gäller även fiskodlingsindustrin, som står för 50% av världens fiskproduktion. Hållbarhet uppnås inte i en handvändning och ställer höga krav på att fokusera på hälsa, djurens välmående, livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet, miljöskydd och socialt ansvarstagande. Alla aktörer, från producenter och grossister till distributörer, måste kunna redovisa sitt ansvarstagande och bidrag till fiskodlingsindustrin.

Fördelarna med att certifiera er efter ASC
ASC- standarden täcker miljömässiga, etiska, sociala och ekonomiska villkor, samt djurens välmående. Standarden täcker alla typer av produktion, återvinning och anläggningar. Varje fisk har sin egen ASC-standard. Genom standarden kan verksamheten dokumentera till systematiska arbete med att skapa och upprätthålla en hållbar organisation

Certifiera er efter MSC Chain of Custody och ASC Chain of Custody
MSC är en vetenskapligt grundad standard för fiskeindustrin. Fisk är ett populärt livsmedel världen över och efterfrågan på fisk och produkter som fiskolja ökar. Detta har lett till att ett stort antal arter är överfiskade och att det marina ekosystemet är under allvarlig påfrestning. Konsumenter och myndigheter kräver högkvalitativa och hållbara produkter. Med detta som bakgrund har the Marine Stewardship Council tagit fram en standard för hållbart fiske: MSC. Hållbart fiske säkerställer tillgången på fisk, arbetsvillkor i fiskeindustrin och hänsynstagande till den marina miljön. En MSC-stämpel på den slutgiltiga produkten gör det möjligt för konsumenterna att skilja mellan hållbara och konventionella produkter.

Fördelarna med att certifiera er efter MSC Chain of Custody eller ASC Chain of Custody

  • Genom standarden kan företaget dokumentera sitt systematiska arbete med att skapa och upprätthålla en hållbar organisation
  • Det kan dokumenteras att produktionen av en färdig fiskprodukt har ett hållbart ursprung och att hela produktionskedjan arbetar hållbart
  • Ett certifikat enligt MSC CoC och ASC CoC är känt och erkänt över hela världen