Msc

ASC & MSC CERTIFIERING

Bli certifierad mot ASC och MSC 

De globala fiskbestånden minskar i en oroande takt på grund av överexploatering, klimatförändringar och föroreningar. Samtidigt sätter den växande globala efterfrågan på skaldjur en intensiv press på världens fiskbestånd. Vattenbruk, eller fiskodling, minskar beroendet av vilda fångstfiske, men dess snabba tillväxt har haft en negativ inverkan på miljön och lokalsamhällena.

Ökat tryck på marina resurser och intensifieringen av fiskeverksamheten har också mer generellt påverkat det marina ekosystemet negativt. Dagens konsumenter och återförsäljare tar detta hot på allvar och kräver i allt högre grad att producenter, förädlare och importörer ska visa att deras fisk- och skaldjursprodukter kommer från ansvarsfulla, hållbara fiskekällor.

Bureau Veritas stödjer fiskeindustrin i att säkerställa ansvarsfulla fiskemetoder. Våra certifieringstjänster gör att du kan följa industrierkända hållbara fiskestandarder, visa full spårbarhet och stärka ditt varumärkes rykte. Dessutom hjälper våra certifieringstjänster för vattenbruk dig att visa ansvar och efterlevnad av bästa praxis.

ASC Certifiering

CERTIFIERING AV AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC)

Certifiering enligt ASC-standarderna gör det möjligt för vattenbruksaktörer att visa det miljömässiga och sociala ansvaret för sina fiskodlingsmetoder. De nio nuvarande ASC-standarderna omfattar 15 arter, inklusive räkor, lax, öring, havskatt och en gemensam ASC-MSC-standard för tång. För att uppnå ASC-miljömärket måste vattenbruksodlingar aktivt minimera sin miljöpåverkan, skydda fiskens hälsa, respektera omgivande samhällen och verka på ett socialt ansvarsfullt sätt enligt stränga standarder. Bureau Veritas har tillhandahållit ASC-certifiering sedan 2014.

ASC CHAIN ​​OF CUSTODY SPÅRBARHETSCERTIFIERING

För att en produkt ska bära ASC-miljömärket måste alla företag i leveranskedjan (t.ex. processorer, handlare, importörer, återförsäljare) ha ASC Chain of Custody-certifiering. Certifiering till ASC Chain of Custody tillåter fisk- och skaldjursaktörer att visa att deras produkter är identifierbara, separerade från icke-certifierade produkter och spårbara tillbaka till ASC-certifierade källor. Revisionsprocessen är identisk med MSC Chain of Custody-standarden, till vilken Bureau Veritas också tillhandahåller certifieringstjänster.

MSC Certifiering

DEMONSTRATERA HÅLLBART FISKE MED MSC MILJÖMÄRKET

För att fiskbestånden ska förbli hållbara måste fisket bedrivas på en nivå som säkerställer att fisk och skaldjur kan fortsätta att föröka sig i det oändliga. Det är också avgörande att fiskeverksamheten sköts så att andra arter och livsmiljöer inom ekosystemet förblir friska. Miljömärkningen MSC (Marine Stewardship Council) låter dig visa för konsumenterna att dina fisk- och skaldjursprodukter kan spåras tillbaka till hållbara källor. För att visa MSC-miljömärket på dina produkter måste du uppnå certifiering enligt både MSC Fisheries och Chain of Custody-standarderna.

MSC FISKECERTIFIERING

Certifiering till MSC Fisheries visar att du följer hållbara, ansvarsfulla fiskemetoder och gör att din fångst kan bära MSC-märkningen. MSC Fisheries-standarden täcker tre huvudprinciper: fiskbeståndets hållbarhet, begränsning av miljöpåverkan och effektiv fiskeförvaltning. Bureau Veritas engagerade team är fullt kvalificerat att utföra MSC-revisioner av fiske runt om i världen.

MSC CHAIN ​​OF CUSTODY SPÅRBARHETSCERTIFIERING

För att en produkt ska bära den blå MSC-miljömärkningen måste varje aktör i leveranskedjan ha ett giltigt MSC Chain of Custody-certifikat. Certifiering till MSC Chain of Custody gör att du kan visa att dina produkter är identifierbara, separerade från icke-certifierade produkter och kan spåras tillbaka till MSC-certifierade hållbara källor. Bureau Veritas tillhandahåller Chain of Custody-certifieringstjänster för både vildfångad och vattenbruksuppfödd fisk och skaldjur.

LÄs också

KONTAKT

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com