Kvalitet och processutveckling

Kvalitet och processutveckling

Alla strävar efter hög kvalitet, både leverantörer och köpare, men av olika motiv. Företag och organisationer strävar efter att undvika kvalitetsbrister i sin produktion för att undvika omarbetningar, kassationer, reklamationer och överdriven administration – det vill säga, undvika kvalitetsbristkostnader. Dessa kostnader kan i sin tur leda till konflikter mellan avdelningar eller funktioner och negativt påverka arbetsmiljön, vilket i slutändan kan påverka försäljningen och kommunikationen med kunder. Det är en ond spiral.

Orsakerna till detta kan bero på strukturella problem såsom bristande ordning och reda, ansvar och befogenheter, otydliga målbilder och oklara processer. För att adressera och lösa sådana problem samt förbättra samarbetet har vi utvecklat ett utbud av utbildningar. Dessa utbildningar syftar till att hjälpa företag och organisationer att hantera befintliga problem, förutse framtida utmaningar eller proaktivt arbeta för att förebygga problem. Dessutom kan det finnas krav från kunder eller lagkrav som kräver implementering av ledningssystem enligt en eller flera ISO-standarder.

En sådan internationell standard är ISO 9001, som är den äldsta, första och mest använda standarden bland alla ISO-standarder. ISO 9001:2015 är inriktad på att öka kundnöjdheten, vilket i sin tur bidrar till att företaget kan öka marknadsandelar, bli branschledande samt öka omsättning och kassaflöde. ISO 9001 följer en hög nivåstruktur med gemensamma termer och begrepp, vilket gör det enkelt att integrera med andra standarder som ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

KONTAKT

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com