Internrevision

Internrevision i ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001  

Att genomföra interna revisioner är ett krav i bland annat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för att säkerställa att företaget eller organisationen efterlever de krav som standarden ställer samt egna interna krav som policys och processer som ni bedömt nödvändiga för att säkerställa hög intern kvalitet och kundnöjdhet, god och säker arbetsmiljö, låg miljö och klimatpåverkan.

Vår internrevisionsutbildning för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 baseras på ISO 19011, som ger riktlinjer för att genomföra revisioner av ledningssystem, och syftar till att ge dig kunskap om HUR revisionsprocessen är uppbyggd, vilken dokumentation som krävs, hur du kan planera, genomföra och dokumentera en internrevision samt ge exempel på vad du kan tänka på när du ska revidera. 

Utbildningen blandar teori, praktiska exempel och övningar samt avslutas med ett individuellt test.

Information

 • Längd

  3 dagar

 • Pris

  21 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Anna Vesterberg
  Mats Andersson

 • Övrigt

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt alla tre standarder

 • Distans

  29-31 maj

 • Uppsala

  25-27 juni

 • Göteborg

  29-31 maj
  24-26 september

 • Stockholm

  26-28 november
  16-18 december

Ur utbildningen

 • Vad är internrevision
 • Revisorns roll
 • Revisionsprocessen
 • Avvikelse eller förbättringsförslag?
 • Planera revisionen baserat på riskbaserat tänkande
 • Genomföra revision, intervjuteknik m.m.
 • Dokumentera revision
 • Genomgång av standardkraven i ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 ur ett revisionsperspektiv

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha kunskap och förståelse om:

 • Hur du planera en revision baserat på riskbaserat tänkande
 • Hur du kan avgöra om det är avvikelse eller förbättringsförslag
 • Hur du genomför en revision
 • Hur du dokumenterar en revisionsrapport med tillhörande dokumentation
 • Avvikelsehanteringsprocessen efter revisionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli internrevisor eller är ansvarig för att planera revision tex. KMA samordnare

Förkunskaper

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarderna.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon:  +46 (0) 76-188 13 14
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com