Inspektion och revision

Inspektion & revision

De flesta företag har behov av inspektion eller periodisk revision i någon form. De behöver se till att lokaler, utrustning, produkter och tjänster uppfyller de krav som finns för kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar oavsett om de är krav enligt lagstiftning, branschens eller baserade på ett eget system, standarder och krav.

En inspektion är en oberoende granskning av en produkt, försäljnings- eller produktionsenhet, en leverantör, innehållet i en behållare eller något liknande, som görs med ett specifikt fokus. En revision är en teknisk granskning av ett företag, ledningssystem eller liknande med ett fast referensdokument – till exempel standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

AtEX

Om ditt företag arbetar med brandfarliga vätskor, gaser eller damm finns det ofta en potentiell risk för bildning av explosiv atmosfär (ATEX) och därmed risk för brand eller explosion.

Om ditt företag omfattas av ATEX-reglerna, och du ställs inför en ATEX-bedömning, är hjälpen nära. Bureau Veritas är redo att hjälpa till med rådgivning, inspektion, revision och utbildning i alla led i din organisation, så att du täcker de lagstadgade skyldigheterna och samtidigt utbildas i att upptäcka potentiella explosiva situationer och områden.

PED

Om ditt företag tillverkar eller importerar tryckbärande anordningar, inklusive pannor, säkerhetsventiler, värmeväxlare, tryckkärl eller rörsystem, och utsätter utrustningen för mer än 0,5 bar, kräver EU att företaget har ett godkännande att tillverka enligt PED. Produkter under PED måste godkännas av ett anmält organ. Bureau Veritas är ett anmält organ, även känt som det anmälda organet, och står redo att hjälpa ditt företag med produkter som faller under PED-direktivet.

PRE-SHIPMENT INSPEKTION

Import spelar en stor roll i de flesta ekonomier för att skydda medborgarna från undermåliga importerade varor. I en alltmer globaliserad värld försöker regeringar också visa att de är en effektiv plats att göra affärer på. Detta innebär att säkerställa transparenta processer för företag och medborgare, och snabb tullklarering för import. Bureau Veritas samarbetar med flera regeringar för att kontrollera importen till sina länder och skydda medborgarna. Vi har utvecklat en rad digitala tjänster som ökar effektiviteten.

SHOP-INSPECTION

Vår industriavdelning erbjuder ett brett utbud av leverantörsrelaterade tjänster för att bistå ingenjörer, entreprenörer och konstruktörer. Som en del av leveranskedjan, genomförs Shop-Inspection där man övervakar och kontrollerar produktionsprocesser, för att kontrollera produktens kvalitet eller att acceptera färdiga produkter och se till att de uppfyller era specifikationer gällande ritningar, koder och standarder samt andra relevanta avtalsvillkor.

FABRIKSREVISIONER

Fabriksrevisioner är en tjänst för er som planerar att köpa från en utländsk leverantör och vill vara säker på leverantörens kvalifikationer för de produkter ni ska beställa. Detta kan vara svårt att kontrollera på egen hand på grund av geografiskt avstånd, snäv tidsplan eller att ni helt enkelt inte har erfarenhet av lokal revision. Våra lokala team av erfarna revisorer kan då vara era ögon och öron för att bedöma era leverantörer. De har arbetat med de allra flesta produktkategorier, har kunskap om lokal kultur och språk och kan ge en helhetssyn på alla de element som ni behöver veta för att gå vidare med en leverantör. En så kallad ”flash report” skickas till er inom 24 timmar efter att fabriksrevisionen är genomförd.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi och vårt globala nätverk kan hjälpa er att säkra era leveranser och spara pengar.