Inspektion och revision

Inspektion & revision

De flesta företag har behov av inspektion eller periodisk besiktning i någon form. De behöver se till att lokaler, utrustning, produkter och tjänster uppfyller de krav som finns för kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar oavsett om de är krav enligt lagstiftning, branschens eller baserade på ett eget system, standarder och krav.

Revisioner kan genomföras av ditt system och processer mot praktiskt taget alla standarder eller krav, vare sig de är interna eller externa, på lokal eller global nivå. Dessa tjänster används ofta som nätverksrevisioner, leveransinspektioner eller leverantörsbedömningar. Kontakta oss för att höra mer om dessa tjänster och hur vi kan hjälpa er. 

Shop-Inspection
Vår industriavdelning erbjuder ett brett utbud av leverantörsrelaterade tjänster för att bistå ingenjörer, entreprenörer och konstruktörer. Som en del av leveranskedjan, genomförs Shop-Inspection där man övervakar och kontrollerar produktionsprocesser, för att kontrollera produktens kvalitet eller att acceptera färdiga produkter och se till att de uppfyller era specifikationer gällande ritningar, koder och standarder samt andra relevanta avtalsvillkor.

Fabriksrevisioner
Fabriksrevisioner är en tjänst för er som planerar att köpa från en utländsk leverantör och vill vara säker på leverantörens kvalifikationer för de produkter ni ska beställa. Detta kan vara svårt att kontrollera på egen hand på grund av geografiskt avstånd, snäv tidsplan eller att ni helt enkelt inte har erfarenhet av lokal revision. Våra lokala team av erfarna revisorer kan då vara era ögon och öron för att bedöma era leverantörer. De har arbetat med de allra flesta produktkategorier, har kunskap om lokal kultur och språk och kan ge en helhetssyn på alla de element som ni behöver veta för att gå vidare med en leverantör. En så kallad ”flash report” skickas till er inom 24 timmar efter att fabriksrevisionen är genomförd.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi och vårt globala nätverk kan hjälpa er att säkra era leveranser och spara pengar.