Kontakta oss

Safeguard your 
business with BV


För mer information om "Safeguard your business with BV" har vi skapat ett särskilt kontaktformulär. Ett Bureau Veritas-team kommer att hantera din begäran så snart som möjligt. Kontakta oss 


 

Alla företag prioriterar att komma tillbaka till arbetet så snart som möjligt med lämpliga hälso-, säkerhets- och hygienåtgärder för anställda och kunder. "Safeguard your business" är en fyrstegsprocess utvecklad av tekniska specialister på Bureau Veritas. Denna process adresserar specifika risker där människor arbetar och går, så lämpliga säkerhetsåtgärder kan genomföras för att minimera risken och överföringen.

FAS 1: START AV PROJEKTET OCH FÖRBEREDELSER

En specialist från Bureau Veritas samordnar ett första möte med ledningen hos klienten. Vid mötet diskuteras följande: Klientens åtgärder i samband med COVID-19, omfattningen av scopet, regler och riktlinjer.

FAS 2: SYSTEMBEDÖMNING

Vår specialist granskar olika aspekter med hjälp av handelsspecifika checklistor för att bedöma hur redo du är att återvända säkert till jobbet. Checklistan kan förlängas om företaget har andra krav. Bedömningen omfattar fyra olika ämnen: processer, hygien, människor och anläggningar.

FAS 3: GRANSKNING PÅ PLATS

Bureau Veritas gör en riskbedömning av kundens portfölj och rekommenderar vilka områden som ska väljas för en revision. Granskningen redovisar i vilken utsträckning företagets åtgärder förstås och genomförs.

FAS 4: RAPPORTERING

När alla områden har granskats bedömer vår specialist om innehållet i checklistan är uppfylld. Detta inkluderar ytterligare vägledning eller korrigerande åtgärder som måste vidtas för att antingen uppfylla lagen, företagets egna policyer eller god praxis. Resultaten laddas upp till en onlineplattform så att de är lättillgängliga för såväl företaget som intressenter.

Contact

Mail: info-se@bureauveritas.com

Telefon: 031 - 60 65 00