SMETA

SMETA AUDIT

SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDITS (SMETA)

En granskning av social efterlevnad hjälper företag att förstå de viktigaste hållbarhetsfrågorna de står inför och gör det möjligt för dem att minska riskerna i hela sin leverantörskedja.

VAD ÄR SEDEX?

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) är den största samarbetsplattformen i världen för företag i olika branscher att hantera CSR-frågor genom att dela information om ansvarsfull upphandling och socialt ansvarstagande. Sedex gör det möjligt att lagra,analysera, dela och rapportera om CSR-frågor och är världens ledande plattform för social och etisk bedömning av leverantörskedjor.

FÖRDELARNA MED EN SMETA-REVISION

Oberoende sociala revisioner hjälper företag att förstå de viktigaste hållbarhetsfrågorna de står inför och gör det möjligt för dem att minska riskerna i hela sin leverantörskedja.

•    Visa för dina kunder att du följer de högsta sociala internationella standarderna

•    Minska revisionerna genom att bli granskad en gång och dela resultaten med flera kunder

•    Engagera dig själv och visa för dina medarbetare att du är engagerad i att förbättra arbetsplatsens och öka ditt företags prestation

•    Skydda och stärk ditt rykte på din marknad

VARFÖR VÄLJA BUREAU VERITAS FÖR DIN SMETA-REVISION?

Bureau Veritas Certifiering föreslår SMETA 4-pelar revisioner för att bedöma din leveranskedjas efterlevnad kontra:

•    Arbetsrätt

•    Arbetsmiljö

•    Miljö

•    Affärsetik

När revisionerna är klara och godkända tillhandahåller Bureau Veritas Certifiering en rapport som kan läggas upp på Sedex:s samarbetsplattform.

Bureau Veritas är stolt över att ha ett stort nätverk av revisorer som rekryteras enligt de högsta Sedex-kraven och genomför tusentals Smeta-revisioner varje år. Bureau Veritas säkerställer också efterlevnad av de flesta av AIM-medlemmarnas uppförandekodsprogram.

Kontakta oss

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com