Globala målen

Certifiering enligt
SDG 17

Certifiera ert arbete med SDg 17

Allt fler företag världen över integrerar SDG17 i sina hållbarhetsstrategier. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling visar hur världens länder kan arbeta mot de största globala utmaningarna inom bland annat miljö och mänskliga rättigheter för att tillsammans uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. 

Arbetar ditt företag med de globala målen för hållbar utveckling? Dokumentera er insats med en certifiering! Nu kan era insatser inom SDG17 screenas och certifieras. Således kan ni dokumentera ansträngningarna och få förbättringsförslag. En screening och neutral bedömning baseras på ett certifieringsunderlag med flera kriterier och kommer bland annat hjälpa till med att besvara följande frågor:

 • Är våra ansträngningar meningsfulla och tillräckliga?
 • Uppnår vi de resultat vi strävar efter och har vi rätt fokus?
 • Prioriterar vi våra mål och våra aktiviteter på lämpligt sätt?
 • Är våra ansträngningar jämförbara med andras?
 • Har vår verksamhet någon risk?
 • Är det möjligt att dokumentera våra ansträngningar?
 • Kan vi dokumentera vårt arbete med målen till våra kunder, affärspartners och anställda?

FÖRDELAR MED ETT CERTIFIERING mot SDG17

 • Dokumenterade, systematiska och ambitiösa insatser
 • Stark position på marknaden, förtroende och trovärdighet
 • Konstruktivt samarbete med dina underleverantörer
 • Attrahera, behålla och motivera kvalificerade medarbetare
 • En företagsrapport och rekommendationer till toppledningen
 • Detaljerade mätningar
 • Ett certifikat för extern användning.