Certifiering enligt
SDG 17

Kom igång med SDG 17
Kurs Globala målen för hållbar utveckling
Datum 27.09 2021
Distans
Hållbar utveckling

Allt fler företag världen över integrerar SDG17 i sina hållbarhetsstrategier. SDG17 visar hur världens länder kan arbeta mot de största globala utmaningarna inom bland annat miljö och mänskliga rättigheter för att tillsammans uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. 

Arbetar ditt företag med SDG17? Dokumentera er insats med en certifiering! Nu kan era insatser inom SDG17 screenas och certifieras. Således kan du dokumentera ansträngningarna och få förbättringsförslag. En screening och neutral bedömning av ditt arbete med målen kommer hjälpa till att bland annat besvara följande frågor:

 • Är våra ansträngningar meningsfulla och tillräckliga?
 • Uppnår vi de resultat vi strävar efter och har vi rätt fokus?
 • Prioriterar vi våra mål och våra aktiviteter på lämpligt sätt?
 • Är våra ansträngningar jämförbara med andras?
 • Har vår verksamhet någon risk?
 • Är det möjligt att dokumentera våra ansträngningar?
 • Kan vi dokumentera vårt arbete med målen till våra kunder, affärspartners och anställda?

FÖRDELAR MED ETT CERTIFIERING AV SDG17

 • Dokumenterade, systematiska och ambitiösa insatser
 • Stark position på marknaden, förtroende och trovärdighet
 • Konstruktivt samarbete med dina underleverantörer
 • Attrahera, behålla och motivera kvalificerade medarbetare
 • En företagsrapport och rekommendationer till toppledningen
 • Detaljerade mätningar
 • Ett certifikat för extern användning.