Bureau Veritas

Bureau Veritas i Sverige

LEDARE Inom KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR

Bureau Veritas är ett av världens största företag inom inspektion, klassificering, rådgivning och certifiering. Våra kärnkompetenser är kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och socialt ansvar, där vi hjälper företag att upprätthålla och utveckla sina varumärken, värderingar och affärer.

Medarbetare 43
Antal kontor 1
Innovation sedan 1828

BUREAU VERITAS CERTIFIERING

Med en certifiering kan ditt företag stärka sin utveckling inom områden som: Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och socialt ansvar.

Med Bureau Veritas Certification som certifieringsföretag dokumenteras och erkänns ditt företags insatser över hela världen. Hos oss är lådan full av alternativ, och lösningarna baseras alltid på ditt företags behov.

Bureau Veritas HSE

Bureau Veritas HSE (Hälsa, säkerhet och miljö) är Skandinaviens ledande konsultföretag inom kemi, farligt gods och säkerhetsråd. Inom HSE får ingenting lämnas åt slumpen och företagets interaktion med kunder och konsumenter är centralt för oss. Hantering av kemikalier och farligt gods stöds av användarvänliga IT-verktyg och aktuella problem löses smidigt och på lämpligt sätt. Med marknadens mest kompetenta och erfarna rådgivare uppfyller vi dina krav på affärsförståelse och utveckling av värdefulla lösningar.

På Bureau Veritas HSE håller vi dig uppdaterad med de senaste nyheterna och ändringarna av lagar, regler och konventioner. På det sättet kan du koncentrera dig på det viktigaste - att driva och utveckla ditt företag.

Vi optimerar hela processkedjans hantering av kemikalier och farligt gods i förhållande till lagstiftning, regler och kundkrav.

BUREAU VERITAS INDUSTRI

Det finns många risker förknippade med produktion av industriprodukter. Med Bureau Veritas Industri vid din sida är du säker på kompetent riskhantering under hela produktionens livscykel - från design, upphandling, implementering och drift till skrotning. Med löpande kvalitetsövervakning kan du dokumentera efterlevnad av krav från lagar, myndigheter och kunder.

För vissa företag är det ett lagligt krav att ha kontroll över säkerheten. Andra gånger är det marknaden eller kunden som kräver kvalitet och säkerhet. I alla fall kan Bureau Veritas hjälpa till med en oberoende granskning av produkter, processer eller kompetenser.

BUREAU VERITAS MARINE

Sedan 1828 har Bureau Veritas Marine & Offshore varit en del av den maritima industrin. Några år senare registrerades mer än 10 000 fartyg i vårt fartygsregister och vi hade etablerat kontor i alla de största hamnarna i världen. Idag är vi en av världens största globala aktörer med kontor i 140 länder och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster under hela fartygets livscykel.

VI erbjuder bland annat: Klassificering och inspektion av fartyg, godkännande av marin utrustning, certifiering och utbildning.

Vi hjälper fartygsägare, varvsbyggare, varv, utrustningstillverkare, försäkringsbolag, mäklare och flaggstater att säkerställa efterlevnad av internationella regler och föreskrifter om kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

BUREAU VERITAS KURSER

Bureau Veritas erbjuder också ett av Sverige mest omfattande kursutbud kring ISO standarder. Klicka här för att läsa mer om våra kurser. 

  • Hitta oss i Göteborg

    Bureau Veritas
    Fabriksgatan 13
    412 50 Göteborg

    Telefon: +46 (0)31 60 65 00

En dag med Bureau Veritas