PEFC

Utbildningar i FSC® CoC
 

Att göra hållbara inköp och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt är kritiskt för att framgångsrikt implementera din företags hållbarhetsstrategi. På Bureau Veritas erbjuder vi specialiserade utbildningar inom FSC® (Forest Stewardship Council), som inte bara förklarar FSC®'s uppdrag utan också hjälper din personal att förstå och praktisera hållbart skogsbruk. Våra FSC®-kurser är utformade för alla inom skogs- och träindustrin, oavsett deras tidigare kunskapsnivå. Vi strävar efter att ge omfattande och tillgängliga utbildningar för att stödja företag i deras strävan efter hållbarhet och att främja ansvarsfulla metoder inom skogsbruket.

Varför utbilda mot FSC®?

Företag bör överväga att utbilda sin personal mot FSC® (Forest Stewardship Council) av flera skäl:

  • Hållbarhet och miljöansvar: Genom att utbilda personalen i FSC®-standarderna kan företaget aktivt delta i bevarandet av skogsmiljöer och säkerställa att deras verksamhet är i linje med hållbarhetsprinciper.

  • Förtroende: Många konsumenter är medvetna om miljöfrågor och efterfrågar produkter som är tillverkade med hänsyn till skogen. Genom att vara FSC®-certifierad och utbilda personalen i dessa principer kan företaget bygga förtroende och tillfredsställa konsumenternas krav på hållbarhet.

  • Riskhantering: Genom att utbilda personalen i FSC®-standarderna kan företaget minska risken för att vara inblandat i olagligt eller ohållbart skogsbruk. Detta är särskilt viktigt med tanke på ökad global medvetenhet om skogsskydd och regleringar.

  • Efterlevnad av krav och regler: FSC®-certifiering kan vara ett krav från regelverk eller branschorganisationer. Genom att utbilda personalen i FSC®-standarderna kan företaget säkerställa efterlevnad av dessa krav och undvika eventuella sanktioner eller förlust av affärsmöjligheter.

  • Relationer med intressenter: FSC®-certifiering är inte bara relevant för konsumenter utan även för investerare, intressenter och partners som är engagerade i ansvarsfullt företagande. Att utbilda personalen bidrar till att förstärka företagets hållbarhetsengagemang och relationer med olika intressenter.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com