FSC

Utbildningar i FSC® CoC
 

om FSC® 

Hållbar inköp och användning av resurser är avgörande för din hållbarhetsstrategi. Bureau Veritas erbjuder en utbildning för FSC som förklarar FSC:s uppdrag och hjälper din personal att förstå och utöva hållbar skogsbruk. Vårt kurspaket innehåller FSC kurser som riktar sig till alla inom skogsindustrin oavsett tidigare kunskaper.

Steg 1 är en grundläggande FSC kurs med genomgång av kraven i FSC-standarden för Chain of Custody baserad på praktiska övningar. Du får även kunskaper både gällande bakgrunden och grundläggande principer. Fortsättningskursen på den här utbildningen är - Internrevision FSC® CoC. Kurserna tas med fördel i kombination, men kan också tas var för sig.

I andra delen fördjupar vi oss i införandet av FSC STD 40-004 standarden samt ytterligare krav som man ska känna till som ansvarig för ett Chain of Custody-system och är särskilt anpassat till dig som ska genomföra internrevisioner mot FSC

Internrevision FSC CoC: Interna revisorer med uppgift att utvärdera att en site eller subcontractor uppfyller gällande FSC CoC standarder. Kursen kräver kunskaper motsvarande för steg 1.

 

För vem?

Steg 1, planera och införa FSC CoC: FSC CoC ansvariga med ansvar för att gällande certifieringskrav uppfylls i organisationen. Införa och underhålla dokumenterade rutiner. Kursen kräver kunskaper motsvarande dag 1. 

Internrevision FSC CoC: Interna revisorer med uppgift att utvärdera att en site eller subcontractor uppfyller gällande FSC CoC standarder. Kursen kräver kunskaper motsvarande för steg 1.

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

 

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com