FSC

FSC® Certifiering

BLI CERTIFIERAD MOT FSC®

Konsumenter, företag och myndigheter kräver mer och mer garantier för att skördade träd-, pappers och träprodukter kommer från hållbart förvaltade källor. Systemet kring FSC® (Forest Stewardship Council®) gör det möjligt att differentiera träprodukter som kommer från ansvarsfullt skogsbruk som ger mervärde för de som brukar idag och i framtiden. Standarden grundar sig både på principer för hållbar utveckling och ständiga förbättringar inom skogsbruk och spårbarhet inom handel och bearbetning av de företag som använder träprodukter från certifierade skogar. 

Vad är FSC® certifiering? 

Forest Stewardship Council® (FSC) är en oberoende ickestatlig organisation som skapades 1993 av miljöorganisationer, träbranschorganisationer, jägmästare, ursprungsbefolkningar och certifieringsorgan med representanter från 25 länder. FSC® baseras på två lösningar. Det ena är skogsbrukscertifiering för företag som hanterar naturliga eller planterade skogar, även tillgängligt för leveranskedjan. Det andra är spårbarhetscertifiering (Chain of Custody), för företag som använder skogsprodukter (d.v.s. möbeltillverkare, förläggare, pappersmasseindustri och alla typer av träprodukter) för att intyga spårbarheten av råvarans ursprung. Bureau Veritas erbjuder både Forest Management och Chain of Custody certifiering, vilket garanterar miljövänligt och socialt ansvarsfullt ursprung för skogsprodukter.

Varför FSC®-certifiering?

FSC®-certifiering är ett sätt att visa företagets engagemang för hållbar utveckling. Den ger ditt företag en fördel gentemot konkurrenterna och visar att ni medverkar till att gynna en hållbar utveckling.

Kan vi certifieras enligt både FSC® och en annan standard?

Ja. Alla våra revisorer är multi-kompetenta för att kunna leverera FSC® kombinerat med antingen PEFC™ eller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta gör att revisionen blir mer effektiv och ni sparar både tid och kostnader.

Hur kan man marknadsföra sin FSC® certifiering?

En FSC®-certifiering ger er tillstånd att använda er av det internationellt erkända varumärket på reklammaterial. Detta visar tydligt för konsumenter och leveranskedjan att ni följer höga skogsbruksstandarder.

Leveransen av FSC®-certifieringstjänster sker i samarbete med Bureau Veritas Certification Holding SAS

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com