Image
Grönt fält med spår i

HÅLLBARHET

Image
En liten ö med ett hus och vindkraftverk
Image
Vägar åt olika håll med naturinslag

Hållbarhet är en stor och komplex agenda. Därför behövs konkreta handlingsplaner som kan stötta företag att säkerställa hållbar affärsutveckling samt att följa gällande krav och lagstiftning.

Bureau Veritas rådgiver svenska och globala företag som just nu står inför utmaningar med rapportering och beräkning och av hållbarhet. Vi skapar tydlighet kring ämnet men kan också tillföra ett större perspektiv till det strategiska arbetet med företagets hållbara omställning. För hållbarhet handlar inte bara om miljöhänsyn. Det handlar även ekonomisk och social hållbarhet.

BEHÖVER DU hjälp?

Lagstiftning, teknologi och kunskap om hållbarhet utvecklas ständigt - och det gör vi också. Ta gärna kontakt med oss om du står inför en aktuell fråga så hjälper vi dig. 

Telefon: 031-60 65 00 | Mail: info-se@bureauveritas.com