Landing_workplace_CSR

PED - Det Europeiska tryckkärlsdirektivet

TILLVERKARE ELLER IMPORTÖR AV TRYCKBÄRANDE UTRUSTNING

Om ditt företag tillverkar eller importerar tryckbärande anordningar, inklusive pannor, säkerhetsventiler, värmeväxlare, tryckkärl eller rörsystem, och utsätter utrustningen för mer än 0,5 bar, kräver EU att företaget har ett godkännande att tillverka enligt PED.

Syftet med PED-direktivet är att säkerställa att tryckbärande anordningar som rör sig inom EU uppfyller tillämpliga säkerhetskrav.

Produkter under PED måste godkännas av ett anmält organ. Bureau Veritas är ett anmält organ, även känt som det anmälda organet, och står redo att hjälpa ditt företag med produkter som faller under PED-direktivet. Med ett godkännande att producera enligt PED visar ditt företag att det levererar säkra, högkvalitativa produkter och att du är konkurrenskraftig i Europa. Om ditt företag vill sälja sina produkter till europeiska kunder är åtkomstnyckeln ett PED-godkännande.

Om utrustningen uppfyller kraven i direktivet erhåller företaget godkännandet. Med Bureau Veritas som Notified Body får du en partner som arbetar nära det enskilda företaget för att säkerställa att en tillfredsställande och långsiktig lösning levereras varje gång.

Med 500 inspektörer, 65 av dem godkända för godkännande av tryckbärande utrustning inom kärnkraftsområdet, har Bureau Veritas ett kompetent team av PED-inspektörer.

FÖRDELARNA MED ETT PED-GODKÄNNANDE

  • Kvalitetsstämpel på ditt företags produkter
  • Fokusera på säkerhet
  • Tillgång till den europeiska marknaden

Kontakt

Bureau Veritas Industri
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com