Image
River in forest

Skapar en bättre värld

På Bureau Veritas hjälper vi företag, myndigheter och offentliga verksamheter att minska sina risker när det gäller hälsa, kvalitet, säkerhet, miljöskydd och socialt ansvar.

Dessa utmaningar är centrala för samhällets ambitioner. Att vara ett Business to Business to Society-företag innebär en plikt: att vara exemplariskt när det gäller hållbarhet internt och att vara en förebild för industrin inom detta område.

Vårt åtagande är att agera ansvarsfullt för att forma en bättre värld.

Det innebär att varje dag bidra till att forma en bättre arbetsplats, en bättre miljö och bättre affärsmetoder.

Image
Portait of Didier Michaud-Daniel
Didier
Michaud-Daniel

CEO

Bureau Veritas

Som Business to Business to Society-företag är vi engagerade i att ta itu med världens mest pressande utmaningar från alla sektorer av ekonomin. Inom företaget agerar vi för att vara en förebild för branschen när det gäller positiv påverkan på människor och planeten.
Mer om BV Green Line av tjänster och lösningar för hållbarhet
Klicka här