Food

ISO 22000
CERTIFIERING

Säkra ert livsmedelssäkerhetssystem med en ISO 22000 certifiering

Många standarder har utvecklats inom livsmedelssäkerhet: särskilda företagsstandarder, rättsliga förordningar, liksom standarder som utvecklats av detaljhandeln. Deras breda spridning har gjort det svårt för många företag att anpassa sig till förändringar och följa utvecklingen. Samtidigt har tillämpningen av allmänna principer för hantering av risker för livsmedelssäkerhet spridits över hela världen. I samband med globaliseringen och ökad handel mellan länderna, har ett systematiserat och bekräftat livsmedelsäkerhetsarbete blivit en viktigare aspekt för alla aktörer i livsmedelskedjan.

Vad är ISO 22000?

ISO 22000-standarden är den första internationella standarden för genomförandet av ett certifierat ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Det omfattar interaktiv kommunikation, systematisk ledning och riskhantering.

Bureau Veritas Certification kan hjälpa varje aktör i livsmedelskedjan att uppfylla de högsta standarderna för kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö. Vi var det första internationella certifieringsorganet i världen att få ISO 22000 ackreditering. Denna globala närvaro innebär att våra kunder kan få dubbel nytta av internationell expertis i kombination med en verklig djup lokal kunskap (språk, kultur, lagar, seder, etc.) för att säkerställa en hög kvalitet på vår revision.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com