Food

ISO 22000
 

Certifiering enligt iso 22000 & livsmedelssäkerhet

Många standarder har utvecklats inom livsmedelssäkerhet: särskilda företagsstandarder, rättsliga förordningar, liksom standarder som utvecklats av detaljhandeln. Deras breda spridning har gjort det svårt för många företag att anpassa sig till förändringar och följa utvecklingen. Samtidigt har tillämpningen av allmänna principer för hantering av risker för livsmedelssäkerhet spridits över hela världen. I samband med globaliseringen och ökad handel mellan länderna, har ett systematiserat och bekräftat livsmedelsäkerhetsarbete blivit en viktigare aspekt för alla aktörer i livsmedelskedjan.

Vad är ISO 22000? 

ISO 22000-standarden är den första internationella standarden för genomförandet av ett certifierat ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Det omfattar interaktiv kommunikation, systematisk ledning och riskhantering.
Bureau Veritas Certification kan hjälpa varje aktör i livsmedelskedjan att uppfylla de högsta standarderna för kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö. Vi var det första internationella certifieringsorganet i världen att få ISO 22000 ackreditering. Denna globala närvaro innebär att våra kunder kan få dubbel nytta av internationell expertis i kombination med en verklig djup lokal kunskap (språk, kultur, lagar, seder, etc.) för att säkerställa en hög kvalitet på vår revision.

 

Vad menas med livsmedelssäkerhet?

Syftet med livsmedelstillsynen är att försäkra sig om att livsmedlen är säkra och håller hög kvalitet och om att konsumenten inte vilseleds. Med myndighetstillsyn verifieras att livsmedelsföretagen och livsmedlen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen

 

Kraven i ISO 22000

För att bli certifierad enligt ISO 22000 krävs först och främst ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. På en global marknad blir certifiering ett bevis på att din organisations livsmedelssäkerhet håller måttet.

 

Livsmedelssäkerhet & ISO 22000 utbildning

Den globala livsmedelsindustrin står inför både lagstiftnings- och konsumentkrav för ökad säkerhet, kvalitet och transparens. Oavsett om du är en livsmedeltillverkare, en restaurangkedja eller en distributör, som hanterar, bearbetar och lagrar livsmedelsprodukter behöver du ha ett team med kunskap och färdigheter för att uppfylla allt strängare branschkrav.

För att ge dina anställda möjlighet att möta denna utmaning och anamma en kultur av livsmedelssäkerhet erbjuder Bureau Veritas ett brett utbud av utbildningar för livsmedelssäkerhet. Bureau Veritas portfölj innehåller utbildningar om grunderna i internationella standarder och branschstandarder och utbildning och verktyg för att genomföra interna revisioner. Bureau Veritas hjälper dig att se till att ditt team kan planera, implementera, utvärdera och förbättra livsmedelssäkerhetshanteringssystemen i din organisation, såväl som hos dina leverantörer.

Introduktion till FSSC 22000 & ISO 22000
Certifiering enligt FSMS-standarder som ISO 22000 och FSSC 22000 är nyckeln till att visa ditt engagemang för livsmedelssäkerhet och kvalitet. En grundlig, användbar förståelse av internationella standarder som ISO 22000, FSSC 22000 och BRCGS är avgörande för att leverera en funktionell, pålitlig FSMS. Bureau Veritas kurser ger ditt team de färdigheter de behöver för att genomföra en anpassad livsmedelssäkerhetshantering.

Utbildningen varar i 2 dagar och kostar 12.500 kr.

Internrevision: FSSC 22000 & ISO 22000
Din organisations FSMS måste utvärderas kontinuerligt för att säkerställa säkerhet, effektivitet och efterlevnad. Bureau Veritas ger grundläggande kunskaper om alla viktiga standarder, vilket ger det  möjlighet att genomföra effektiva internrevisioner. Vi utrustar ditt team med de kunskaper och färdigheter som krävs för att känna igen, analysera, rapportera och mildra avvikelser.
Utbildningen varar i 2 dagar och kostar 12.500 kr.

Så skapar du HACCP-planer
Bureau Veritas tillhandahåller utbildningsprogram för implementering och underhåll av riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Denna utbildning gör det möjligt för ditt team att uppnå HACCP-kompatibla nivåer av livsmedelssäkerhet och hygien.

Utbildningen varar i 2 dagar och kostar 12.500 kr.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com