Consulting

Företagsinterna och företagsanpassade utbildningar

Ibland passar det bättre att genomföra utbildningar antingen på plats hos er eller digitalt, exklusivt för era egna medarbetare, särskilt om ni är flera från samma verksamhet som behöver gå en utbildning. Vi erbjuder därför utbildningar skräddasydda för ledningsgruppen, specifika funktioner eller av generell karaktär. Oavsett vilket fokus ni väljer erbjuder vi både företagsinterna utbildningar – samma utbildningar som vi har som öppen utbildning – och företagsanpassade utbildningar där vi tar upp era egna processer, policys eller arbetssätt som ni vill att deltagarna ska få kännedom om och hur de kopplar till den eller de standarder ni arbetar med. Vi kan också ta fram helt nya utbildningar baserat på era specifika behov.

Oavsett vilken form ni väljer så kombinerar våra utbildningar teoretisk kunskap med praktiska exempel från våra utbildningsledares egna erfarenheter vilket bidrar till att ge deltagarna en konkret och användbar förståelse för ämnet. 

Alla våra utbildningsledare har lång erfarenhet av att utveckla och revidera ledningssystem, både som anställda och som konsulter. De strävar efter kontinuerlig förbättring och håller sig uppdaterade med det senaste inom sina specialområden. Detta engagemang säkerställer att våra utbildningar alltid är relevanta och håller en hög standard.

Om ni är intresserade av att få mer information om våra företagsutbildningar är ni välkomna att kontakta vår utbildningsavdelning. Vi ser fram emot att skräddarsy utbildningar som passar era specifika behov och bidrar till er organisations framgång.

Se hur Hitachi Energy tar hjälp av BVs företagsinterna utbildningar

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com