team

Våra värderingar

BVs värderingar

Några av våra värderingar är integritet och upprätthållandet en hög ansvarsskyldighet. Vi skapar förtroende mellan företag och deras kunder och därmed visar vi att vi är villiga att arbeta hårt för att lära och utveckla. I vårt arbete odlar vi en öppen och inkluderande miljö. Och etik, säkerhet och ekonomisk styrning är en del av grunden för vår gemensamma kultur.

PÅLITLIGA

  • Skapa - Vi lyckas skapa förtroende.
  • Etik - Vi tar etiskt korrekta beslut med integritet.

ANSVARSFULL

  • Ägarskap - Vi står för vårt arbete och vi ansvarar för det vi levererar.
  • Hållbarhet - Vi följer framstegen genom att förutse framtiden.

AMBITIÖSA OCH ÖDMJUKA

  • Utövare - vi sätter ihop starka team som arbetar tillsammans för att leverera hög kvalitet som passar våra kunder.
  • Fortsatt lärande - vi utvecklas för att vara redo för dagens och morgondagens utmaningar.

ÖPPNA OCH INKLUDERANDE

  • Innovativt - vi är övertygade om att vi måste möta utmaningarna med de nya trenderna med ny teknik och nya sätt att tänka.
  • Respekt - vi respekterar och uppskattar skillnader; vi känner igen individuella och kollektiva prestationer.

SHAPING A WORLD OF TRUST