team

Våra värderingar

BVs värderingar

Några av våra värderingar är integritet och upprätthållandet en hög ansvarsskyldighet. Vi skapar förtroende mellan företag och deras kunder och därmed visar vi att vi är villiga att arbeta hårt för att lära och utveckla. I vårt arbete odlar vi en öppen och inkluderande miljö. Och etik, säkerhet och ekonomisk styrning är en del av grunden för vår gemensamma kultur.

Bureau Veritas Values

SHAPING A WORLD OF TRUST