ISO 9001

Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem men det är inte säkert att det hjälper dem att bli bättre, nå sina mål, minska kvalitetsbrister och kostnader, få nöjda kunder, skapa en säker arbetsmiljö och minska sin miljö- och klimatpåverkan. Allt detta är ISO:s standarder utvecklade för att stödja.

Vår grundutbildning sträcker sig över två dagar och fokuserar på de tre vanligaste ISO-standarderna: ISO 9001 för kvalitetsstyrning, ISO 14001 för miljöledning och ISO 45001 för arbetsmiljö. Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper om vad standarderna har för gemensamt innehåll och dess specifika krav. 

Genom att arbeta med ständig förbättring hjälper de olika kraven i standarderna företag och organisationer att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika.

Information

 • Längd

  2 dagar


 • Pris

  12 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Anna Sandvik
  Mats Andersson

 • Övrigt

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt alla tre standarder.

 • Distans

  6-7 maj
  20-21 augusti
  4-5 november

 • Uppsala

  3-4 juni

 • Göteborg

  15-16 september

 • Stockholm

  3-4 december

Ur utbildningen

 • Vad är en standard och vad betyder det att man efterlever den
 • Ledningssystem som bidrar till ständig förbättring
 • Processorientering och riskbaserat tänkande
 • De 7 kvalitetsprinciperna
 • De generella standardkraven och hur man kan integrera dem
 • Genomgång av de specifika standardkraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad en standard är och hur man kan använda den
 • Vad ett ledningssystem är
 • De generella kraven i standarderna  
 • De unika kraven som finns i var och en av standarderna
 • Hur standarderna bidrar till hållbarhetsarbetet
 • Certifieringsprocessen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med ledningssystemet, ska bli internrevisor, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med ledningssystem.

Förkunskaper

Denna utbildning kräver inga förkunskaper.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com