ISO 9001

Steg 2 – Skapa miljöledningssystem enligt ISO 14001

Om utbildningen Skapa miljöledningssystem enligt ISO 14001

Standarden ISO 14001:2015 innehåller krav som ska vara till stöd för företag och organisationer att utvecklas långsiktigt hållbart och framgångsrikt genom att minska sin miljö- och klimatpåverkan från varor och tjänster och på så sätt bidra till en hållbar utveckling, öka kundnöjdheten, effektiviteten och minska onödiga kostnader. Men standarden ställer också krav att belysa den påverkan som finns ur ett livscykelperspektiv då miljö- och klimatpåverkan kan vara större hos exempelvis en leverantör eller dess leverantörer. I dag ställer fler och fler kunder på att företag ska kunna visa deras produkters påverkan genom till exempel att kräva EPD:er.

Standarder ställer också vissa krav på att arbetssätt ska vara dokumenterade men beskriver inte Hur dessa krav ska hanteras dvs. anger inga arbetssätt.

I denna utbildning blandar vi teori med praktik och övningar för att du ska kunna ha en god förståelse och kunskap om hur man både i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för miljö samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

 • Praktisk information

  Längd: 2 dagar
  Pris 14,000 SEK (ex moms)

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt ISO 14001 standarden.

 • Jönköping

  29-30 november

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

Ur utbildningen

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling
 • Identifiera organisationens förutsättningar
 • Att genomföra SWOT och intressentanalys
 • Identifiera och värdera miljöaspekter
 • Identifiera och hantera bindande krav
 • Identifiera och hantera risker och möjligheter
 • Upprätta miljöpolicy och mål
 • Identifiera roller, ansvar och befogenheter
 • Resurser, kompetents och medvetenhet
 • Verksamhetsstyrning
 • Leverantörshantering
 • Intern och extern kommunikation
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Nödlägesberedskap
 • Värdeskapande interna revisioner
 • Ledningens genomgång och utvärdering av resultat

Utbildningen vänder sig till

Dig som tex. ska arbeta eller redan i dag arbetar med ledningssystemet, ska bli internrevisor, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utvecklas ledningssystem.  

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha:

 • Kunskap om hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 14001:2015
 • Påbörjat vissa grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem
 • En plan för ditt fortsatta arbete med införandet alternativt förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Förkunskaper

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)31-60 65 21
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com