Utvärdering

Revision och utvärdering av leverantörer

Fler och fler företag vill skydda sitt varumärke genom att följa upp att deras leverantörer arbetar efter de kriterier man kommit överens om. Direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet från EU syftar till att säkerställa hållbarhet i leverantörsledet och fastställer en skyldighet för företag att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och sina värdekedjor i syfte att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljön. 

När man ska genomföra leverantörsrevisioner och/eller utvärdering av leverantörer kan uppdraget bestå i att följa upp de krav ni ställt på era leverantörer i avtal, kvalitetsgranskning och bedömning av leverantörers produkter och tjänster samt riskbedömning utifrån produktionsland och leveransmöjlighet.

Vid leverantörsbedömning tittar man på olika parametrar så som produktion, miljö, sociala förhållanden, ekonomi, kvalitet, risk samt leveransmöjlighet eller annat som ni själva eller era kunder, via avtal eller olika standarder, kräver.

Genom att genomföra leverantörsrevisioner och årliga utvärderingar får ni information om hur era leverantörer efterlever de krav ni ställer på dem samt att den information leverantören gett till er är korrekt. Att genomföra leverantörsrevisioner på kritiska - och nya leverantörer ger er också trovärdighet gentemot era kunder eller uppdragsgivare.

I vår utbildning ”Revision och utvärdering av leverantörer” går vi igenom det ni behöver för att starta ett upp ert arbete genom att blanda teori med praktik och förse er med exempel och mallar som ni enkelt kan använda er av. 

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  12 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Anna Sandvik

 • Hösten 2024

Ur utbildningen

 • Inköpsavtal - Hur bör det se ut och vad ska det innehålla

 • Grundläggande förutsättningar

 • Revisionsprocessen

 • Metod för utvärdering

 • Process för leverantörsutvärdering, nya och befintliga
 • Riskvärdering

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha kunskap och förståelse om:

 • Leverantörsavtal

 • Möjliga bedömningsområden

 • Upplägg och genomförande av leverantörsrevisioner

 • Upplägg och genomförande av leverantörsbedömning

 • Viktiga riskbedömningsområden

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom inköp eller har en god kunskap om inköpsprocessen som till exempel interna revisorer, kvalitets/miljö/arbetsmiljö funktioner.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com