Consulting

Skapa och leda processer

Att skapa och dokumentera processer som används i både det dagliga och strategiska arbetet är en utmaning. Ofta dokumenteras processerna med höga ambitioner i till exempel ett certifieringsarbete för att sedan glömmas bort. Genom att planera och följa upp processernas resultat kan man se hur en verksamhet verkligen fungerar. Risker och kvalitetsbristkostnader som kan ge negativa ekonomiska resultat, arbetsmiljöproblem och miljöpåverkan kan dölja sig i en traditionell ekonomisk uppföljning men blir lätta att identifiera och åtgärda när man satt indikatorer och mått på processnivå.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  12 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

 • Distans

  TBA

Utbildningsinnehåll

 • Vad är en process och varför arbeta med dem?

 • ISO:s processmodell och krav

 • Upplägg för att införa processorienterad arbetssätt

 • Processorganisation, ansvar och befogenheter samt ledning och styrning

 • Identifiera och dokumentera dina processer

 • Processens intressenter

 • Identifiering och dokumentering av en egen process

 • Exempel på olika verktyg och arbetssätt för dokumentation och visualisering

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha kunskap och förståelse om:

 • Hur organisation och arbetssätt kan bidra till delaktighet och ständig förbättring

 • Förklara hur process, aktivitet och dokumentation hänger ihop

 • Hur man kan lägga upp ett processarbete

 • Vilka verktyg man kan använda i arbetet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ha ett ansvar i processutveckling som chef, ledare eller samordnare och vill lära dig mer om hur man kan utveckla, styra, förbättra och organisera ett processarbete.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i till exempel kvalitet, miljö, innovation eller arbetsmiljöledningssystem eller har förskaffat dig erfarenhet på annat sätt.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com