Inspektion och revision

Diplomerad internrevisor för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 

Vår diplomeringsutbildning i Internrevision för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 börjar med vår Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 på två dagar där vi tillsammans går igenom de gemensamma och specifika krav som varje standard har. Det ger oss en god kännedom och säkerställer att du verkligen förstår andemeningen med standardens krav och kan applicera den kunskapen för att göra värdeskapande revisioner längre fram. 

Efter utbildningens första tillfälle kommer deltagarna få en hemuppgift som ska skickas tillbaka till Bureau Veritas innan nästa tillfälle kan påbörjas. 

Vid utbildningens nästa tillfälle tar vi under tre dagar oss an revisionsmetodiken och tekniken från ISO 19011 vilket kommer ge dig kunskap om HUR revisionsprocessen är uppbyggd, vilken dokumentation som krävs, hur du kan planera, genomföra och dokumentera en internrevision samt ge exempel på vad du kan tänka på när du ska revidera. Vi kommer även gå igenom exempel på vad du kan tänka på när du ska revidera gemensamma och specifika krav i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

Vår diplomeringsutbildning är fem dagar fördelat på två tillfällen och blandar teori med praktiska exempel och övningar och avslutas med ett individuellt prov.

 • Längd

  5 dagar

 • Pris

  29 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Mats Andersson
  Anna Vesterberg

 • Övrigt

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt alla tre standarder

 • Distans

  29-31 maj

 • Uppsala

  25-27 juni

 • Göteborg

  29-31 maj
  24-26 september

 • Stockholm

  26-28 november
  16-18 december

 • Steg 1, Grundkurs

  6-7 maj
  3-4 juni
  20-21 augusti
  15-16 september
  4-5 november
  3-4 december

Ur utbildningen

 • Vad är en standard och vad betyder det att man efterlever den

 • Ledningssystem som bidrar till ständig förbättring

 • Processorientering och riskbaserat tänkande

 • De 7 kvalitetsprinciperna

 • De generella standardkraven och hur man kan integrera dem

 • Genomgång av de specifika standardkraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

 • Vad är internrevision, revisorns roll och revisionsprocessen?

 • Avvikelse eller förbättringsförslag?

 • Planera, genomföra och dokumentera en revision

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad en standard är och hur man kan använda den

 • Vad ett ledningssystem är

 • De generella och unika kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

 • Certifieringsprocessen

 • Hur standarderna bidrar till hållbarhetsarbetet

 • Kunna planera en revision baserat på riskbaserat tänkande

 • Kunna dokumentera revisionsrapport med tillhörande dokumentation

 • Avvikelsehanteringsprocessen efter revisionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli internrevisor eller är ansvarig för att planera revision, till exempel KMA samordnare

Förkunskaper

För denna diplomeringsutbildning krävs inga förkunskaper. 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com