certifiering fns globala mål

News

Certifiering
FNs Globala Mål

Sep. 16 2020

Berendsen, som ingår i Elis-koncernen, har som första företag i Sverige certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling genom Bureau Veritas. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning och verifiering av hur textiltjänsteleverantören integrerat de 17 hållbarhetsmålen i sin verksamhet.

”I de globala målen fick hela världen för första gången en gemensam agenda. Målen är inte bara en lista över förbättringsåtgärder, utan stakar ut vägen mot en framtid inom planetens gränser. Med bara tio år kvar till 2030 gäller det att vi alla kraftsamlar, och att vi fokuserar där vi kan påverka mest. Nu har vi svart på vitt att vi genomlyst vår verksamhet för att bidra till att målen nås.”, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

"Vi vill ha branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda, och då är det en självklarhet att arbetet mot de globala målen inte kan stanna hos hållbarhetschefen, utan måste integreras i hela verksamheten. Jag är väldigt stolt att vi nu får ett kvitto på det.”, säger Sören Roland, VD på Berendsen.