iso 27001

Grundkurs ISO 27001

Informationssäkerhet är inte bara viktigt för företag i IT-branschen utan för alla organisationer. Information är precis som människor och maskiner en av organisationens resurser. Produktionen av såväl tjänster som produkter bygger på att information finns och är korrekt.

I vår grundkurs i ISO 27001 får ni lära er kärnan i informationssäkerhet som handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet kan ni åstadkomma detta, oavsett storleken och inriktningen på er verksamhet.

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 9,900kr (ex moms)

 • Distans

  25-26 november

 • Kursledare

  Sören Thuresson

För vem?

Denna tvådagarskurs är utformad för att utbilda de som har ansvar och arbetar med ständiga förbättringar av informationssäkerhetsystem. Kursen syftar till att öka kunskapen kring att implementera ISO 27001 inom sin organisation.

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

I slutet av denna kurs kommer deltagarna att kunna:

 • Beskriva syftet och fördelarna med ett väldefinierat hanteringssystem för informationssäkerhet.
 • Hjälpa till med implementeringen av ett ledningssystem baserat på ISO 27001.
 • Identifiera befintliga kontrollmekanismer på plats som minimerar risker.
 • Diskutera betydelsen av revision för ett internt och externt arbete i ett företag.
 • Använd ISO 27001 som en ram för kontinuerlig förbättring.
 • Uppnå ett godkänt resultat på fallstudie

Fortsatta studier

Efter avslutad kurs kommer du ha grundläggande kunskaper inom ISO 27001. Med dessa kunskaper kommer du ha möjlighet att gå tillsammans med en utbildad kollega inom internrevision och göra revisioner. Vidare kan du går kursen ISO 27001:2013 Intern Revision för vidare utbildning kring intern revisioner. OBS kursen hålls på engelska

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer dig till del genom tips, råd och inspiration.

Om Grundkurs ISO 27001

Dag 1

Dag 2

Introduktion

Sammanfattning av dag 1

Översikt över standarden och fördelarna för organisationen

Funktion och drift

Definitioner och kontext

Riskbedömning och behandling

Planering och ledarskap

Prestationsutvärdering och kontinuerlig förbättring

Support

Fallstudie: Exempel Revison

Sammanfattning

Genomgång fallstudie

 

Utvärdering, Sammanfattning och avslutning

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com