iso 27001

Grundutbildning i ISO 27001

Om Grundutbildning i ISO 27001

Att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för ditt företags information är nyckeln till att upprätthålla konsumenternas och intressenternas förtroende. För att skydda ditt företags information krävs både ett förebyggande arbete och processer för att hantera eventuella intrång eller annan typ av informationsläckage. Den internationella standarden ISO 27001 bidrar med krav på arbetssätt för att stödja det förbyggande och korrigerande arbetet som företag och organsationer behöver för att känna sig trygga. 

I vår grundutbildning i informationsäkerhet får ni lära er kärnan i ISO 27001 som handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet kan ni åstadkomma detta, oavsett storleken och inriktningen på er verksamhet.

För dig som även ska ansvara för upprätta ert befintliga ledningssystem för informationssäkerhet har vi  nu ett rabatterande paketerbjudande för steg 1 & steg 2. 

Ur utbildningen

 • Vad är informationssäkerhet?

 • Hot och drivkrafter

 • Riskbaserat arbetssätt

 • Informationssäkerhetsaspekter, CIA

 • Hur kan vi skydda information?

 • Grunderna för ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

 • Översikt över ISO 27001 standarden och dess fördelar för organisationen

 • Ledarskapets roll och att få ledningens engagemang

 • ISO 27001 koppling till andra ISO standarder

 • Ständig förbättring ur ett informationssäkerhet perspektiv

 

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL

Denna utbildning är utformad för att utbilda de som har ansvar och arbetar med ständiga förbättringar av informationssäkerhetsystem, andra roller som kan ha påverkan på informationssäkerheten. 

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad informationssäkerhet är och vad som kan påverka den
 • Hur standarden kan vara en hjälp i det förebyggande och korrigerande LIS arbetet
 • Hur ISO 27001 kopplar till andra ISO standarder
 • Använda ISO 27001 som en ram för kontinuerlig förbättring.
 • Beskriva syftet och fördelarna med ett väldefinierat hanteringssystem för informationssäkerhet.

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen kräver inga förkunskaper. 

PÅBYGGNADS OCH FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR

 

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 7000 SEK (ex moms)

 • Göteborg

  17 oktober

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com