iso 27001

Grundutbildning i ISO 27001

Att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för ditt företags information är nyckeln till att upprätthålla konsumenternas och intressenternas förtroende. För att skydda företagsinformation krävs både ett förebyggande arbete och processer för att hantera eventuella intrång eller annan typ av informationsläckage. Den internationella standarden ISO 27001:2023 bidrar med krav på arbetssätt för att stödja det förbyggande och korrigerande arbetet som företag och organisationer behöver för att känna sig trygga. 

I vår grundutbildning i informationssäkerhet får ni lära er kärnan i ISO 27001:2023 som handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet kan ni åstadkomma detta, oavsett storlek och inriktning på er verksamhet.

Ur utbildningen

 • Vad är informationssäkerhet?

 • Hot och drivkrafter

 • Riskbaserat arbetssätt

 • Informationssäkerhetsaspekter 

 • Hur kan vi skydda information?

 • Grunderna för ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

 • Översikt över ISO 27001:2023 och dess fördelar för organisationen

 • Ledarskapets roll och att få ledningens engagemang

 • ISO 27001:2023 koppling till andra ISO standarder

 • Ständig förbättring ur ett informationssäkerhet perspektiv

Målgrupp

Denna utbildning är utformad för att utbilda de som har ansvar och arbetar med ständiga förbättringar av informationssäkerhetsystem, andra roller som kan ha påverkan på informationssäkerheten.

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad informationssäkerhet är och vad som kan påverka den

 • Hur standarden kan vara en hjälp i det förebyggande och korrigerande LIS arbetet

 • Hur ISO 27001:2023 kan kopplas till andra ISO standarder

 • Använda ISO 27001:2023 som en ram för kontinuerlig förbättring.

 • Beskriva syftet och fördelarna med ett väldefinierat hanteringssystem för informationssäkerhet.

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen kräver inga förkunskaper. 

Kursdatum

DatumPlatsSpråkUtbildningsledarePrisAnmälan
27-28 augustiOnlineSvenskaPierre Wettergren12 500 SEK ex momsBoka här
19-20 septemberGöteborgSvenskaPierre Wettergren12 500 SEK ex momsBoka här
20-21 novemberUppsalaSvenskaPierre Wettergren12 500 SEK ex momsBoka här

PÅBYGGNADS OCH FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com