Medical

Internrevision ISO 13485

Internrevision är ett krav i de flesta ledningssystem och motorn i att kontinuerligt förbättra sitt verksamhet. Denna tvådagarskurs ger er möjlighet att lära er om hur man utför effektiva interna revisioner enligt kraven i ISO 13485:2016.

Med rätt kunskap om revisionsprinciper och tekniker ökas möjlighetena till effektiva och värdeskapande internrevisioner som inte bara uppfyller krav i ert företags eller organisations lednignssystem, utan också utvecklar och förbättrar er verksamhet. Ett rätt genomfört revisionprogram minskar också risken för externa avvikelser och därmed förseningar i måluppfyllnad för era verksamheter.

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • Är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom den medicintekniska branschen.
 • Skall ansvara för ett revisionsprogram inom ISO 13485.
 • Kommer att ansvar för eller delta i externa revisoner.

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning ska du:

 • Ha en fördjupad kunskap för att revidera processer i ISO 13485.
 • Planera och genomföra en effektiv revision med hjälp av checklistor.
 • Förstå olika revisionstekniker och när dom skall användas.
 • Formulera avvikelser och rapportera resultat.

Hantera avvikelser och förbättringsåtgärder

Ut utbildningen

 • Revisionsteknik enligt ISO 19011
 • Förbereda revisionsprogram
 • Planera och genomföra en internrevision
 • Formulering av avvikelser och rapportskrivning
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder

 

 • Information

  Längd: 2 dagar
  Pris: 14 000 SEK

 • Göteborg

  24-25 oktober

 • Distans

  15-16 november

 • Kursledare

  Herman Fahlström

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46(0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com