Medical

Internrevision ISO 13485

Internrevision är ett krav i de flesta ledningssystem och motorn i att kontinuerligt förbättra sin verksamhet. Denna tvådagarskurs ger er möjlighet att lära er om hur man utför effektiva interna revisioner enligt kraven i ISO 13485:2016.

Med rätt kunskap om revisions principer och tekniker ökas möjligheterna till effektiva och värdeskapande internrevisioner som inte bara uppfyller krav i ert företags eller organisations ledningssystem, utan också utvecklar och förbättrar er verksamhet. Ett rätt genomfört revision program minskar också risken för externa avvikelser och därmed förseningar i måluppfyllnad för era verksamheter.

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  14 000 SEK
  ex.moms

 • Göteborg

  25-26 april

 • Kursledare

  Oscar Kämpe

Ut utbildningen

 • Revisionsteknik enligt ISO 19011
 • Förbereda revisionsprogram
 • Planera och genomföra en internrevision
 • Formulering av avvikelser och rapportskrivning
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Ha en fördjupad kunskap för att revidera processer i ISO 13485

 • Planera och genomföra en effektiv revision med hjälp av checklistor

 • Förstå olika revisionstekniker och när dom skall användas

 • Formulera avvikelser och rapportera resultat

 • Hantera avvikelser och förbättringsåtgärder

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom den medicintekniska branschen, skall ansvara för ett revisionsprogram inom ISO 13485 eller kommer att ansvara för eller delta i externa revisoner. 

Förkunskaper

Utbildningen är en fördjupningsutbildning som bygger på förkunskaper från Grundutbildning i ISO 13485" hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com