Medical

Grundutbildning i ISO 13485

Alla medicintekniska produkter och tjänster kräver kvalitetssäkring och omfattningen av kvalitetssäkringen beror i sin tur på produktens typ och klass. Standarden ISO 13485:2016 hjälper till att uppfylla krav i regelverk, till exempel de europeiska förordningarna MDR och IVDR.

I denna Steg 1- Grundkurs i SS-EN ISO 13485:2016 kommer vi gå igenom hela standarden och de krav som berör de flesta aktörer inom branschen så som tillverkare, underleverantörer, distributörer, installatörer, konsulter och serviceorganisationer. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på eller ska börja arbeta på ett medicintekniskt företag och behöver en grundläggande genomgång av standardens krav, dess innebörd och koppling till krav i olika regelverk.

Under två dagar går vi igenom kraven i standarden ISO 13485:2016, avsnitt för avsnitt samt förklarar hur du tolkar kraven och integrerar dem i verksamheten på ett bra sätt. Utbildningen ger dig sakkunskap i standardens uppbyggnad och innehåll. Du kommer att se kopplingen mellan regelverken MDR och IVDR och standard samt skillnader mellan ISO 13485 och ISO 9001.

Utbildningen är framförallt teoretisk, men den varvas med praktiska råd och övningar.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  12 500 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Oscar Kämpe

 • Distans

  4-5 april

Ur utbildningen

 • Termer och definitioner

 • Dokumentationskrav

 • Ledningens ansvar

 • Roller, ansvar och befogenheter

 • Kompetenskrav

 • Infrastruktur

 • Produktframtagning

 • Mätning, analys och förbättring

 • Skillnader mellan ISO 13485 och ISO 9001.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Arbetet med kvalitetsledningssystem för medicinsk teknik

 • Se kopplingen mellan regelverket för medicinteknik och dess lagkrav på kvalitetssystem

 • Kraven i ISO 13485

 • Förstå skillnader mellan ISO 13485 och ISO 9001

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig/delaktig i uppbyggnad av ett nytt system eller för att förbättra ett befintligt system. Utbildningen är även lämplig för dig som arbetar inom systemet, men som önskar en djupare förståelse för varför ni måste göra på ett visst sätt. 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Påbyggnads och fördjupningskurser

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com