Kvalitet och processutveckling

Kvalitet och processutveckling

Alla vill ha bra kvalitet, både de som säljer och de som köper men av lite olika skäl. Som företag och organisation vill man inte ha kvalitetsbrister i produktion av varor och tjänster som leder till omarbetningar, kassationer, reklamationer, ökad administration m.m. dvs. kvalitetsbristkostnader. Detta kan även leda till slitningar mellan avdelningar eller funktioner och påverka arbetsmiljön negativt som även kommer att påverka det vi ska sälja och kanske kommunikation till kund. En ond cirkel kan uppstå.

Vad kan vara orsaken till detta och hur kan man lösa problem och bli stadigt bättre med minskade kvalitetsbristkostnader och bättre samarbete? Orsaken kan ligga i strukturella problem som ordning och reda, ansvar och befogenheter, otydliga målbilder, oklara processer.

Av den anledningen har vi tagit fram en palett av utbildningar som kan hjälpa ditt företag eller organisation med att komma till rätta med en eller flera problem som ni har, kan tänkas hamna i framtiden eller vill arbeta förebyggande med för att inte hamna där. Det kan även finnas kundkrav eller lagkrav som kräver ledningssystem mot en eller flera ISO standarder.

Internationell standard

ISO 9001 är den första, äldsta och mest använda standarder av alla i ISO; management familj av standarder. ISO 9001 syftar till att öka kundnöjdheten som i sin tur bidrar till att hjälpa företaget att tex öka sina marknadsandelar, bli branschledande, öka omsättning och kassa flödet. 

ISO 9001 är uppbyggd efter High Level Struckture med gemensamma termer och begrepp vilket gör att det är lätt att integrerade men andra standarder som tex ISO 14001, ISO 45001 & ISO 27001. 

Ökade krav på cirkulära flöden

Flera av EU;s nya direktiv ställer krav på ökad användning av inblandning av cirkulerat material. Detta kommer att bidra till ökad kontroll och beräkningar på hållfasthet, konstruktion och utveckling samt spårbarhet. 

KONTAKT

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com