Miljö Energi ISO 14001

Internrevision i ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Om utbildningen Internrevision i ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Att genomföra interna revisioner är ett krav i bland annat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 och ISO 27001 för att säkerställa att företaget eller organisationen efterlever krav som standarden ställer samt egna interna krav som policyer och processer som ni bedömt nödvändiga för att säkerställa hög intern kvalitet och kundnöjdhet, god och säker arbetsmiljö, låg miljö och klimatpåverkan m.m.

Genom att arbeta med ständig förbättring hjälper de olika kraven i standarderna företag och organisationer att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika.

Denna grundkurs, Steg 1, baserar sig på ISO 19011 och kommer ge dig kunskap om HUR revisionsprocessen är uppbyggd, vilken dokumentation som krävs, hur du kan planera, genomföra och dokumentera en interrevision samt ge exempel på vad du kan tänka på när du ska revidera ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 gemensamma och specifika krav.

Utbildningen blandas med teori, praktiska exempel och övningar samt avslutas med individuellt test.

 • Praktisk information

  Längd: 3 dagar
  Pris: 21 000kr (ex.moms)

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt alla tre standarder.

 • Göteborg

  25-27 januari 2023
  25-27 april 2023
  27-29 juni 2023

 • Jönköping

  22-24 februari 2023
  29-31 maj 2023

 • Stockholm

  13-15 december 2022
  29-31 mars 2023

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

Ur utbildningen

 • Vad är internrevision
 • Revisorns roll
 • Revisionsprocessen
 • Avvikelse eller förbättringsförslag?
 • Planera revisionen baserat på riskbaserat tänkande
 • Genomföra revision, intervjuteknik m.m.
 • Dokumentera revision
 • Genomgång av standardkraven i ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 ur ett revisionsperspektiv
 • Individuellt test

Utbildningen vänder sig till

Dig som ska bli internrevisor eller är ansvarig för att planera revision tex. KMA samordnare

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

 • Kunna planera en revision baserat på riskbaserat tänkande
 • Ha kunskap om hur du kan avgöra om det är avvikelse eller förbättringsförslag
 • Kunna genomföra en revision
 • Kunna dokumentera revisionsrapport med tillhörande dokumentation
 • Ha kunskap om avvikelsehanteringsprocessen efter revisionen

Förkunskaper

För att du bäst ska kunna tillgodogöra dig utbildningen ska du ha genomfört Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 eller besitta motsvarande kunskaper i en eller flera av standarderna.

Påbyggnads och fördjupningsutbildningar

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)31-60 65 21
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com