Miljölagstiftning

Grundutbildning i miljölagstiftning 

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både identifierar, uppfyller och har kunskap om miljölagstiftning. Under vår utbildning i miljölagstiftning behandlar vi lagar och krav i svensk miljölagstiftning samt relevanta EU-förordningar och direktiv.

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar för dig i ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  6 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Gustav Eriksson

 • Distans

  21 mars

Ur utbildningen

 • EU och Sverige
 • Miljöbalkens mål och syfte
 • Genomgång av de allmänna hänsynsreglerna
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Avfallsförordningen
 • REACH
 • Relevanta föreskrifter från andra myndigheter
 • Prövning, anmälan och tillstånd
 • Förorenade områden

Målgrupp

Organisationers och företags miljöansvariga, miljörevisorer och ledare i certifierad och/eller miljötillståndsplikta verksamheter.

Förkunskaper

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Vårt paketerbjudande: Gå Grundkurs Miljölagstifting för halva priset om du anmäler dig till både Steg 1- Grunder i miljöledning enligt ISO 14001:2015 & Grundkurs Miljölagstiftning. 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com