mission_page_cover

Vårt uppdrag / Syfte: Att forma en värld av förtroende genom att säkerställa ansvarsfulla framsteg

Tack vare vår expertis, oberoende och globala närvaro hjälper vi våra kunder hantera kvalitets-, säkerhets-, hälso- och hållbarhetsrisker till förmån för samhället som helhet.

 

Portait of Didier Michaud-Daniel
Didier
Michaud-Daniel

Chief Executive Officer

Bureau Veritas

Bureau Veritas är ett Business to Business to Society företag som bidrar till en positiv förändring av den värld vi lever i. Vi arbetar nära våra kunder för att ta itu med de kritiska utmaningarna de står inför och koppla dessa till de framväxande ambitionerna i samhället. Vi spelar en avgörande roll när det gäller att bygga upp och skydda företagens rykte och stödja dem när de bygger grunden till förtroende som byggs för att hålla.

Manifest

Manifesto with green background