Miljö Energi ISO 14001

ISO 14001 CERTIFIERING

CERTIFIERA ER EFTER ISO 14001

Att ta ansvar över ens inverkan på miljön är en självklarhet för de flesta företag idag. Ett effektivt praktiserat och kommunicerat miljöarbete förbättrar företagets relationer med både kunder och omvärld. Genom att certifiera er mot en internationellt erkänd standard som ISO 14001, visar ni era åtaganden, ökar chansen till samarbete med andra miljömedvetna aktörer och får ökad konkurrenskraft och ekonomiskt värde.

Vad är ISO 14001? 
ISO 14001 är del av en serie standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Bureau Veritas expertis
Bureau Veritas Certification är marknadsledande med fler än 4 000 företag i mer än 100 länder certifierade enligt ISO 14001. Vi var det första certifieringsorganet i världen att bli ackrediterat för ISO 14001 certifiering. Vi har nu erkännande från fler än 30 nationella och internationella ackrediteringsorgan för certifiering enligt ISO 14001. 

Vilka områden täcks av ISO 14000 serien?
Huvudområden som täcks av serien är: miljöledningssystem (EMS), miljörevision, miljömärkning och miljöredovisningar, utvärdering av miljöpåverkan (Environmental Performance - Evaluation), livscykelanalys (LCA), miljökommunikation och växthusgaser (GHG).