Miljö Energi ISO 14001

ISO 14001 CERTIFIERING

Företag är alltmer skyldiga att visa att de tar en proaktiv inställning till miljöledning. ISO 14001-certifiering från Bureau Veritas hjälper er att hantera företagets miljöpåverkan.

Allmänna påtryckningar och lagar innebär större krav för organisationer att proaktivt främja hållbarhet. Ett systematiskt tillvägagångssätt för miljöhantering är viktigt för att snabbt svara på föränderliga krav, samtidigt som man säkerställer fullständig öppenhet och ansvarsskyldighet.

ISO 14001-certifiering kan hjälpa er organisation att uppnå era miljömål genom att öka den operativa kontrollen och bättre integrera miljöhänsyn i affärsstrategin. ISO 14001 revisioner av Bureau Veritas kan hjälpa din organisation att få en konkurrensfördel och förbättra sitt rykte genom att förbättra miljöpåverkan från alla affärsområden.

Främsta fördelarna

 • Minskad miljöpåverkan

  genom att skapa en företagskultur för ständiga förbättringar

 • Ökad kontroll

  över miljöaspekterna i ditt företag

 • Förbättrad kundnöjdhet

  och beslutsfattning genom att förstå risker och möjligheter för miljöledning

 • Integrerad miljööversikt

  i affärsstrategi

 • Optimerad prestanda

  för ditt miljöledningssystem

MILJÖHANTERING EN NYCKELKOMPONENT I STRATEGISK RIKTNING

ISO 14001-standarden kräver större engagemang från ledningen, vilket gör miljöledning till en del av affärsstyrningen. ISO 14001-kraven betonar proaktiva initiativ för att förbättra miljöledningens resultat. ISO 14001 miljöledningssystem säkerställer att alla krav är integrerade i affärsprocesser och att alla miljöhanteringsrisker identifieras genom hela produkt eller tjänstens livscykel.