hållbarhet

Introduktion till växthusgasprotokollet och beräkna din organisations klimatpåverkan scope 1-2

EU har satt ett mål vad gäller CO2 påverkan från företag och organisationers produkter och tjänster - Netto Noll 2050. Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörer, entreprenörer eller när produkter och tjänster används av kunden själv. 

Utbildningen hjälper dig att förstå hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarderna Greenhouse Gas Protocol, GHG och ISO 140164-1, hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer beräkningarnas omfattning samt hur du beräknar och redovisar resultatet i Scope 1-3. Vi går också igenom hur beräkningar går till för att hjälpa ert företag att själva kunna göra trovärdiga och effektiva beräkningar samt redovisa klimatpåverkan enligt GHG. 

Teori varvas med övningar och praktiska exempel. 

Ur utbildningen

  • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol

  • Identifiera utsläpp för din verksamhet

  • Vad ska beräkningarna omfatta?

  • Samla dataunderlag och beräknar utsläppen

  • Klimatmål och aktiviteter

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ansvariga inom tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar som tillexempel miljö- och hållbarhetschefer/samordnare, miljö- och ekonomianalytiker, konsulter eller andra som är intresserade av GHG och ISO 140164-1. 

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

  • Vad GHG är

  • Hur du identifierar, samlar in och beräknar enligt GHG

  • Kunskap för att börja redovisa

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Kursdatum

DatumPlatsSpråkUtbildningsledarePrisAnmälan
21 augustiOnlineEngelskaMuhammad Arfan500 € ex VATBoka här
19 septemberOnlineEngelskaMuhammad Arfan500 € ex VATBoka här
25 septemberOnlineSvenskaViktor Hakkarainen7000 SEK ex momsBoka här
18 novemberOnlineEngelskaMuhammad Arfan500 € ex VATBoka här
11 decemberStockholmSvenskaViktor Hakkarainen7000 SEK ex momsBoka här

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com