hållbarhet

Introduktion till växthusgasprotokollet och beräkna din organisations klimatpåverkan scope 1-2

EU har satt ett mål vad gäller CO2 påverkan från företag och organisationers produkter och tjänster - Netto Noll 2050. Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörer, entreprenörer eller när produkter och tjänster används av kunden själv. 

Utbildningen hjälper dig att förstå hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarderna Greenhouse Gas Protocol, GHG och ISO 140164-1, hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer beräkningarnas omfattning samt hur du beräknar och redovisar resultatet i Scope 1-3. Vi går också igenom hur beräkningar går till för att hjälpa ert företag att själva kunna göra trovärdiga och effektiva beräkningar samt redovisa klimatpåverkan enligt GHG. 

Teori varvas med övningar och praktiska exempel. 

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  7 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Viktor Hakkarainen

 • Övrigt

  Anmäl dig till vår fortsättningskurs: Introduktion till att Beräkna din organisations klimatpåverkan scope 3 med vårt paketpris: 12500 kronor för både kurser!

 • Distans

  17 juni
  25 september
  11 december

Ur utbildningen

 • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol

 • Identifiera utsläpp för din verksamhet

 • Vad ska beräkningarna omfatta?

 • Samla dataunderlag och beräknar utsläppen

 • Klimatmål och aktiviteter

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ansvariga inom tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar som tillexempel miljö- och hållbarhetschefer/samordnare, miljö- och ekonomianalytiker, konsulter eller andra som är intresserade av GHG och ISO 140164-1. 

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad GHG är

 • Hur du identifierar, samlar in och beräknar enligt GHG

 • Kunskap för att börja redovisa

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com