Hållbarhet & cyber säkerhet

Autumn Conference 2023

Nov. 22 2023

vi återommer med ett nytt datum för konferensen.

Bureau Veritas hållbarhet & informationssäkerhetskonferens

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan både kopplas till den egna verksamheten och till hur vi berör andra verksamheter. EUs strategi om ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa har under de senaste åren resulterat i ett antal direktiv och satsningar som berör både verksamheter nu och på längre sikt inom de sociala, ekologiska, ledning och styrning, informationssäkerhets områdena tex. Green Deal, CSDR, Fit for 55. Digitalisering och elektrifiering är en mycket viktig del i detta. NIS direktivet uppdateras med en version 2 som berör särskilt viktiga samhällstjänster ska vara implementerat i svenska lagstiftning till år 2025.

FN och ISO har tillsammans öppnat upp för en ny ledningssystemsstandard för att säkerställa uppfyllnad av målen i Agenda 2030. 

Allt detta kommer vår konferens ta upp genom att både erbjuda föreläsningar med teori och praktik gällande Hållbarhet och informationssäkerhet. 

Dagen kommer innefatta två olika spår, med ämnena hållbarhet & informationssäkerhet. När du anmäler dig till konferensen kommer du få välja vilket spår som du vill delta i. Under dagen kommer du givetvis få möjlighet att nätverka med alla som deltar och ta del av information om både hållbarhet och informationssäkerhet.
Under dagen kommer det  även erbjudas fika, lunch och en massa mingel.