Hållbarhet & cyber säkerhet

Autumn Conference 2023

Nov. 22 2023

22 november 2023

Bureau Veritas hållbarhet & informationssäkerhetskonferens

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan både kopplas till den egna verksamheten och till hur vi berör andra verksamheter. EUs strategi om ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa har under de senaste åren resulterat i ett antal direktiv och satsningar som berör både verksamheter nu och på längre sikt inom de sociala, ekologiska, ledning och styrning, informationssäkerhets områdena tex. Green Deal, CSDR, Fit for 55. Digitalisering och elektrifiering är en mycket viktig del i detta. NIS direktivet uppdateras med en version 2 som berör särskilt viktiga samhällstjänster ska vara implementerat i svenska lagstiftning till år 2025.

FN och ISO har tillsammans öppnat upp för en ny ledningssystemsstandard för att säkerställa uppfyllnad av målen i Agenda 2030. 

Allt detta kommer vår konferens ta upp genom att både erbjuda föreläsningar med teori och praktik gällande Hållbarhet och informationssäkerhet. Konferensen kommer äga rum på Convendum i centrala Stockholm den 22 november.

Dagen kommer innefatta två olika spår, med ämnena hållbarhet & informationssäkerhet. När du anmäler dig till konferensen kommer du få välja vilket spår som du vill delta i. Under dagen kommer du givetvis få möjlighet att nätverka med alla som deltar och ta del av information om både hållbarhet och informationssäkerhet.
Under dagen kommer det  även erbjudas fika, lunch och en massa mingel. Biljetter till konferensen hittar du HÄR.
 

PÅ AGENDAN

Programmet kommer uppdateras efter hand, men här kommer lite av vad vi har att erbjuda i höst.

Spår 1: ESG hållbarhet

8.15- 8.30: Välkomna! Organisationen är på plats för att välkomna er. 

8:30 - 9:00: Registrering och incheckning

9.00 - 9.45: Pontus Wadström, Forskare på KTH, författare och strategisk rådgivare

9.45- 10.15: Paus för nätverkande och fika

10.15 -10.45: Vi ska skapa en ny standard för hållbarhet. Jacob Faergmand, Nordic CEO Bureau Veritas & Chairman of ISO/PC 345.

Bureau Veritas Nordiska VD sitter som ordförande i arbetet med att skapa den nya ISO standarden ISO 52 001, Ledningssystem för den Globala målen. Han kommer att berätta om arbetet i denna unika utvecklingsprocess mellan ISO och FN för att snabbt få fram en standard som ska hjälpa till att säkerställa att målen för AGENDA 2030 uppfylls men även för kommande program.

11.00-12.00: Hur kan den nya standarden hjälpa oss att hålla ihop allt inom hållbarhet?  Anna Vesterberg, Ledningssystemsexpert och medlem i SIS/TK 478.

Bureau Veritas medverkar i den svenska kommittén som ska var med och bidra till utvecklingen av den nya standarden ISO 52001, Ledningssystem för de Globala målen. Anna har arbetar med utveckling av och utbildningar om ledningssystem sedan slutet av 90-talet.  Mycket händer inom ramen för hållbarhet . Nya och uppdaterade direktiv och satsningar, Green Deal, CSRD, Fit for 55, krav på LCA och EPD m.fl och behovet av bla.  övervakning av leverantörer, mätning och rapportering ökar. Många anser att behovet av resurser kommer att öka. Är det verkligen så?

12.00 - 13.00: Lunchpaus och nätverkande med experter.

13.00-14.45: Hållbara leverantörskedjor, risker och möjligheter. Anna Sandvik, Inköps och avtalsexpert.

Under 20 år var Anna i Kina på mer eller mindre heltid och arbetade med att följa upp leverantörer för svenska storföretag. Hon har arbetat många år som inköpschef och även innovationsdirektör på ICA. Anna kommer att berätta om sina erfarenheter, vilka risker som finns genom att inte vara aktiv i leverantörskedjan och möjligheter det finns samt hur man kan få till en bra process för uppföljning av sina leverantörer.

14.45-15.00: Gemensam fika och mingel


15.00-15.45: Munters HållbarhetsresaMichelle MarroneGlobal Eco Design & FoodTech Sustainability Manager. 


15.45- 16.45 Making sustainable products the norm. Sebatstiaan Stiller. CEO EPD International.


16.00: Gemensam avslutning

Spår 2: Cyber och informationssäkerhet kopplat till EU´s mål för 2030

8:15 - 8:30: Välkomna! Organisationen är på plats för att välkomna er. 

8:30 - 9:00: Registrering och incheckning

9:00 - 10:00: Introduktion och Keynote: Arbeta med strategier. Välkommen och introduktion av seminariet av Pontus Wadström, forskare på KTH, författare, strategisk rådgivare och associerad partner på The Information Company. 

10:00 - 10:15: Paus för nätverkande och fika


12:00 - 13:00: NIS2 och ISO 27001 - Förändringar i vårt arbetssätt efter ISO 27001-certifiering. Presentation och diskussion leds av Jens Bertelsen, certifierad Lead Auditor i ISO 9001 och ISO 27001 med 25 års erfarenhet inom IT-branschen.


12.00 - 13.00: Lunchpaus och nätverkande med experter. Möjlighet till nätverkande och en-till-en sessioner med Paul Pols och Jens Bertelsen.


13:15 - 14:00 NIS2 – mer påverkad än du tror. Presentation och diskussion ledd av Hanna Linderstål, VD och grundare av Earhart Business Protection Agency.


14:00 - 15:00: Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter. Presentation av Paul Pols, cybersäkerhetsexpert och utvecklare av hotmodellen Unified Kill Chain.


16.00: Gemensam avslutning

 

DAGENS TALARE

Kommer även att uppdateras efter hand men vi vill varmt välkomna våra första gäster!

Image
Bureat veritas nordiska chef

Jacob Faergmand, Nordic CEO Bureau Veritas & Chairman of ISO/PC 345

Jacob är Bureau Veritas Nordiska VD som även sitter som ordförande i arbetet med att skapa den nya ISO standarden  ISO 52 001, ledningssystem för de Globala målen. Han kommer att berätta om arbetet i denna unika utvecklingsprocess mellan ISO och FN för att snabbt få fram en standard som ska hjälpa till att säkerställa att målen för AGENDA 2030 uppfylls men även för kommande program.

Image
Bureau veritas talare pontus wadström

Pontus Wadström - Forskare på KTH, Författare och strategisk rådgivare

Pontus arbetar som oberoende rådgivare och föreläsare. Vid sidan av sin praktiska verksamhet är han forskare vid Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han disputerade inom strategi. Han är också gästlärare i entreprenörskap och innovationsledning på Uppsala universitet.
Hans expertis, i praktik och akademi, är hur organisationer arbetar med strategi praktiskt för att bli bättre på att anpassa sig, förändra sig och bli framgångsrika över tid. Hans arbete har publicerats i akademiska tidskrifter, exempelvis Journal of Strategy and Management och Journal of Business Strategy samt i böcker exempelvis Strategi är ett verb och Förändring i huvudet på en strategi.

Image
Anna sandvik

Anna Sandvik - Inköp & Avtalsexpert

Anna Sandvik arbetar som inköps och avtalsexpert samt konsult inom ledningssystemsutveckling. I 20 år arbetade hon med inköp och leverantörs- och produktkontroller i Kina för flera svenska storföretag inom textilbranschen. Anna kommer berätta om risker och framgångsfaktorer när det gäller avtal och leverantörsutvärderingar.

Image
Bureau Veritas talare Anna Vesterberg

Anna Vesterberg - Ledningssystemsexpert, och medlem i SIS/TK 478

Anna arbetar som chef på Bureau Veritas Business Solution. Hon har i 25 år arbetat med utveckling av ledningssystem både som anställd på operativ och strategisk nivå och sedan 15 år drivit eget bolag innan hon kom till Bureau Veritas. Anna har drivit både nationella och internationella hålbarhetsprojekt.
Annas förmåga att analyser och se kopplingar och lösningar mellan standardkrav och andra krav har lett till att hon är en mycket uppskattad utbildningsledare och konsult.

 

Image
kvinna med grö tröja och glasögon jobbar på munters

Michelle Marrone - Global Eco Design & FoodTech Sustainability Manager

Michelle är ansvarig för eco-design på Munters AB, vilket innebär att hon tittar på miljöpåverkan från en produkt redan i designfasen. Hon är en stor del av Munters hållbarhetsarbete då hon mäter produkters koldioxidavtryck från vagga till grav. Hon utbildar även sina kollegor och kunder om vikten av hållbar produktutveckling.

Image
Sebastian Stiller Bureau Veritas anställd

Sebastiaan Stiller – International EPD

Sebastiaan Stiller är VD för EPD International AB, ägare till International EPD System och styrelseledamot i ECO Platform.

EPD Intl. ägs till fullo av IVL Svenska Miljöinstitutet. EPD International AB är uppfinnaren av EPD och ett av de största, välkända EPD – programmen globalt. Sebastiaan är en erfaren (+15 år) senior hållbarhetschef med en internationell företags- och konsultbakgrund inom miljötjänster, energi/infrastruktur och tillverkningsindustri.

Han har även en MBA i Sustainability Management från Leuphana University.

Image
Hanna Linderstål talare på Bureau Veritas

Hanna Linderstål - VD & grundare av Earhart Business Protection Agency

Hanna Linderstål är VD och grundare av Earhart Business Protection Agency som stödjer myndigheter, organisationer och den privata sektorn med ledningsrådgivning gällande cyberhot, desinformation, ledningsövningar, samt utbildning i dessa frågor. Med över 25 års erfarenhet av att bekämpa digitala och virtuella hot är hon rådgivare åt olika statliga myndigheter och internationella organisationer.

Hanna arbetar främst som rådgivare till styrelser och ledningsgrupper, men hon har föreläst både nationellt och internationellt om cyberhot, informationspåverkan och digitalt spionage. Hennes internationella nätverk av specialister inom virtuella hot ger ett ständigt utbyte av kunskap och uppdaterad intelligens. Hon är ordförande för Task Group Cybersecurity inom International Telecommunication Union (ITU) FN:s specialiserade organ för informations- och kommunikationsteknik – ICT. Hanna är också europeisk rådgivare för XRSI, X Reality Safety Intelligence XRSI.org.

Hennes rapport om biometriska data har uppmärksammats av EU och har blivit en viktig punkt i EU:s regelverk om AI och en del av AI-lagen. Under 2022 åkte hon till Bangladesh och utbildade en grupp professorer för att starta landets första utbildning för journalister om desinformation och hur man gör säkra utredningar, hon passade även på att besöka och föreläsa för några av landets största mediehus. Hannas engagemang och intresse sträcker sig även utanför arbetet, där hon är engagerad vice ordförande i Psyopsförbundet, en frivilligorganisation inom Försvarsutbildarna.

Image
Paul pols

PAUL POLS - SECURITY EXPERT på SECURA

Paul Pols är en cybersäkerhetsexpert med stark analytisk förmåga med över 10 års erfarenhet. Han utvecklade Unified Kill Chain- modellen för att hantera avancerade cyberhot  och är skicklig på att kommunicera tekniska frågor för organisationer. Paul har en juristexamen och har en lång erfarenhet som inkluderar etisk hackning och övervakning av Nederländernas underrättelse- och säkerhetstjänster. 

 

Image
Jens Bertelsen Bureau Veritas speaker

Jens Bertelsen -  Cybersecurity Business Developer & Lead Auditor, Bureau Veritas

Jens Bertelsen har arbetat i IT-branschen i 25 år inom globala företag som Siemens, ADP Dealership, Region Syddanmark och Teradata. Han är certifierad huvudrevisor i ISO 9001 & ISO 27001 och har djup kunskap om kvalitet och informationssäkerhet , särskilt i samband med ISO 27001, IEC 62443 och cybersäkerhet i kritiska sektorer.

Baserat på både privata och offentliga företag har Jens en bred erfarenhet av att implementera kvalitetssäkring, cybersäkeret, ledningssystem, GDPR och datainfrastruktur. Han brinner för att leverera inspirerande coachning, där hög professionalitet kombineras med praktisk erfarenhet med glimten i ögat.