Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor

 • Om du på förhand vet att du får förhinder och inte kan delta på din kurs, kan din plats överlåtas till en kollega inom ditt företag fram till och med datum för kursstart. Kollegans namn, mobiltelefonnummer och e-post ska då uppges till Bureau Veritas så vi kan ändra registreringen innan kursstart.
 • Om ingen kan ta din plats, kan du inom 14 dagar före kursstart be om att flytta till ett annat datum, byta till en liknande kurs eller be att få ett värdebevis på motsvarande kursavgift.

Värdebevis

 • Om du har fått ett värdebevis från Bureau Veritas, kan du registrera dig på en ny kurs när som helst inom 12 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs.
 • Giltighetstiden för värdebevis löper ut efter 12 månader.
 • Du kan anmäla dig till en kurs med ett värde motsvarande värdebeviset.
  • Om du vill anmäla dig till en dyrare kurs kommer Bureau Veritas att fakturera dig för mellanskillnaden.
  • Om du anmäler dig på en billigare kurs, krediteras dessvärre inte mellanskillnaden.
 • Värdebeviset är inte personligt och kan nyttjas av andra inom ditt företag.
 • Är du osäker på om ditt värdebevis är giltigt eller inte? Kontakta Bureau Veritas.

Inställd kurs

 • Bureau Veritas kan komma att behöva ställa in en kurs på grund av för få deltagare eller på grund av andra förhållanden som ligger utom vår kontroll.
 • Bureau Veritas ger besked via e-post till deltagarna om kursen blir inställd, samt upplyser om orsaken.
 • Bureau Veritas erbjuder samma kurs vid ett senare datum eller en annan kurs hos Bureau Veritas till motsvarande värde (+/- kr 1 000,-).