HACCP

Grundkurs HACCP

OM Grundkurs HACCP

Arbetsmetoden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Metoden tillåter dig dessutom att få kontroll över potentiella faror i produktionen av livsmedel, genom att göra kvalificerade bedömningar och systematiska kartläggningar av processen. Syftet är att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

I vår grundkurs HACCP får du – utifrån en specifik process – en grundlig introduktion till de 12 HACCP-stegen och 7 HACCP-principer samt olika verktyg som du med fördel kan använda för att förbereda ditt företags HACCP-system. Kursen fokuserar på implementering och underhåll av HACCP.

Denna utbildning gör det möjligt för ditt team att uppnå livsmedelssäkerhet och hygien och ger ditt team en ökaad förståelse för arbetssättet och det bakomliggande regelverket. Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP, med egenkontroll som också skall baseras på god hygienpraxis (GHP).

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 12,500kr (ex moms)

 • Distans

  8-9 december 2022
  23-24 mars 2023

För vem?

Våra kurser riktar sig till organisationer och företags kvalitet- och miljöansvariga. Ombudsmän samt övriga, andra intressenter.

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Syftet med våra kurser är att tillge praktisk och uppdaterad förståelse för standarder som hjälpmedel i att skapa affärsnytta.

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Ur utbildningen

 • Utse team
 • Upprätta produktbeskrivning och bestäm avsedd användning
 • Skapa flödesschema
 • Identifiera och bedöma risker
 • Avgöra grundförutsättningar
 • Bestämma styrbara grundförutsättningar och CCP:er
 • Kritiska gränser
 • Metoder för övervakning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Verifiera och validera HACCP
 • Dokumentation

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)31-60 65 21
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com