Press release

2021 DJSI-Industriledare: Bureau Veritas befäster sin ledande position i industrikategorin för professionella tjänster

Nov. 16 2021

Bureau Veritas, en världsledande inom testning, inspektion och certifiering, är rankad som nummer 1 i kategorin Professional Services Industry - som omfattar TIC-sektorn - av 2021 års Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Corporate Sustainability Assessment.

Koncernen uppnådde en poäng på 85/100 jämfört med ett branschgenomsnitt på 34/100. Dess bedömningsresultat sträcker sig från 85 till 86 i de tre kriterierna: Styrning och ekonomi, miljö och sociala frågor.

Didier Michaud-Daniel, Chief Executive Officer för Bureau Veritas, kommenterar: "Vi är stolta över att rankas först i vår professionella kategori och räknas till världens bästa hållbarhetsföretag inom DJSI. Detta erkännande återspeglar Bureau Veritas kontinuerliga ansträngningar att vara en förebild i branschen när det gäller hållbarhet, särskilt när det gäller miljöfrågor, sociala frågor och frågor om god förvaltning. Det illustrerar engagemanget hos våra 78 000 Trust Makers, på alla nivåer i företaget, för att bidra till att ha en positiv inverkan på människor och planeten.”

Manjit Jus, global chef för ESG Research, S&P Global, tillade: "Vi gratulerar Bureau Veritas för att ha inkluderats i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World. En DJSI-utmärkelse är en återspegling av att vara en hållbarhetsledare i sin bransch. Antalet företag som deltog  i 2021 års S&P Global Corporate Sustainability Assessment var rekordhögt vilket är ett bevis på den växande rörelsen för ESG-information och transparens."

DJSI är index som mäter prestandan för företag med hjälp av miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG). DJSI, inklusive Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), lanserades 1999 som en del i serien av globala hållbarhetsriktmärken som finns på marknaden. Indexfamiljen består av globala, regionala och nationella riktmärken.

Att utses till det mest ansvarsfulla företaget i sin branschkategori, samtidigt som vi tävlar med 43 andra företag, är ett erkännande av Bureau Veritas åtagande att vara exemplariskt när det gäller hållbarhet internt samtidigt som vi erbjuder ett brett utbud av hållbarhetstjänster och lösningar genom BV Green Line.