EVP Legal Affairs & Internal Audit

News

Bureau Veritas Etiska kod

Feb. 1 2023

 

Etiken är en självklarhet på Bureau Veritas. I nästan 200 år har den varit helt grundläggande för vårt sätt att bedriva verksamhet.  Vår verksamhet på Bureau Veritas kräver självständighet, opartiskhet och integritet. Av denna anledning är etik en av koncernens tre ”Absolutes”.

Ethics Absolute täcker flera huvudprinciper, som anges i den etiska koden. Dessa inkluderar ett åtagande att bekämpa korruption.

Att forma bättre affärspraxis är viktigt för att främja ansvarsfulla framsteg,  skydda mänskliga rättigheter och bygga förtroenderelationer med våra kunder, anställda och alla intressenter.

Genom vår CSR- strategi har vi åtagit oss att nå 99% av de anställda som utbildats i den etiska koden 2025, som anger de principer och regler som koncernen baserar sin utveckling och långsiktiga tillväxt på.