miljö

News

Bureau Veritas stödjer industrin för en koldioxidsnål framtid

Nov. 26 2020

Bureau Veritas, världsledande inom testning, inspektion och certifiering, är stolta över att stödja stora aktörer världen över tack vare sin expertis när det gäller att förbättra säkerheten och prestanda för vind-, sol- och kraftnätsprojekt till havs och på land.

Bureau Veritas bygger idag på mer än 100 års historia inom kraftsektorn och mer än 25 års kompetens inom vind och sol, och har idag mer än 3 000+ sol- och vindprojekt på land i 50+ länder över alla kontinenter och mer än 50 havsbaserade vindprojekt.

Totalt sett representerar detta tekniska stöd till 250 GW installerad kapacitet för förnybar energi, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av all kraftkapacitet (förnybar energi och konventionell kombinerad) inom EU.

Under de senaste två decennierna har Bureau Veritas gjort stora ansträngningar för att utveckla one-stop-shop-lösningar relaterade till förnybar energi: från designverifiering av havsbaserade vindkraftsparker, till försörjningskedjans kvalitetssäkring av solceller, och projekt- och konstruktionsstöd för vindutveckling på land.

Eduardo Camargo, vice VD, Group Transformation and Business Development, Bureau Veritas, berättar:

“As a global leader in TIC for the power industry, Bureau Veritas deploys its expertise in quality, health and safety, and sustainability every day to shape trust between industry and society. We are committed to partnering with our clients to accelerate their carbon footprint reduction, reach net zero emissions, and achieve sustainable resource use. Thanks to BV Green Line of services & solutions for Renewables, we de-risk innovative large-scale power projects and play a vital role in helping our clients to mitigate their impact on People and Planet, and build a low-carbon future.”

Joerg Gmeinbauer, Global Vice President, Power & Utilities, Bureau Veritas, tillägger:

“Bureau Veritas is committed to support the power sector in accelerating the energy transition. In the recent years, we have strengthened our range of solutions in order to tackle immediate and future challenges of renewable energy development and operation. These services include asset lifecycle solutions covering design, permitting, procurement, construction and operation of onshore and offshore wind projects, as well as solar power assets. Thanks to BV Green Line, clients will also be able to address power grid reliability relating to the further integration of renewable energies.