covid-19

News

COVID-19

Mar. 30 2020

Information till de kunder som har en inplanerad revision i höst/Vinter

Vi har för avsikt att utföra så många av våra inplanerade revisioner som möjligt och i första hand ska revisionen genomföras som planerat på plats hos den anläggning som ska certifieras enligt planerat revisionsdatum.

Under rådande omständigheter med covid-19 har vi på Bureau Veritas tillfälligt fått tillstånd enligt regelverket (SWEDAC/UKAS) att utföra revisioner delvis eller helt på distans (remote). I de fall som det inte är möjligt att genomföra den planerade revisionen on-site kommer vi istället att se över möjligheten att genomföra hela eller delar av revisionen remote.

Detta gäller för standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017 och ISO 50001:2018 och revisionstyperna Initial, Recertifiering, Surveillance 1-5/Periodiskt uppföljningsbesök 1-5.

För att kunna bedöma om det föreligger en anledning att genomföra hela eller delar av revisionen remote samt om det är möjligt att genomföra kommer revisionsledaren utifrån de aktuella riktlinjer som tillfälligt etablerats, att fylla i en riskbedömningsenkät gällande revisionen och er verksamhet. Efter godkänd riskbedömning kommer revisionen att kunna utföras som planerat på revisionsdatumet via till exempel Skype, Teams eller annat relevant program.

Vi ser gärna att ni återkopplar till oss snarast om er kommande revision berörs av minskad produktion eller tillfälliga besöksrestriktioner så vi får möjlighet att anpassa er revision på bästa sätt utefter era förutsättningar.

Vänligen kontakta i så fall vår planeringsavdelning (sweden.planning@bureauveritas.com).

Kontakten är viktig för oss på Bureau Veritas så tveka inte på att höra av er till oss vid minsta tveksamheter eller frågor.

Med vänliga hälsningar,
Angelique Björklund och ledningen för Bureau Veritas 

Kontakt

Telefon: 031-60 65 00

Mail: sweden.planning@bureauveritas.com