covid-19

News

COVID-19 - För dig som kund

Mar. 19 2020

Kära kund,

Vårt fokus är fortfarande att säkerställa våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet. Samtidigt vill vi samarbeta med våra kunder och partners för att uppfylla våra ömsesidiga avtal.

I den aktuella situationen har ackrediteringsmyndigheterna gått med på alternativa revisionsmetoder - närmare bestämt revisioner på distans helt eller delvis. Detta innebär att granskningen inte utförs fysiskt utan via Skype, Teams etc. helt eller delvis.

Viktigt är dock att tydliggöra att alla typer av verksamheter inte omfattas av denna revisionsmetod. Denna revisionsmetod skall endast användas i de fall det råder specifika omständigheter och där verksamheten som sådan omfattas av denna möjlighet.

Vårt mål är att det planerade revisionstillfället vidmakthålls och att vi ändrar revisionsmetod till att hantera revisionen på distans.

Om vi har en planerad revision med ditt företag i mars-juni och ni som verksamhet har specifika omständigheter där denna revisionsmetod kan vara aktuell bör du omgående kontakta din utpekade revisionsledare som tillsammans med er kommer att utföra en riskbedömning för att se om er verksamhet kan omfattas av denna revisionsmetod och om revisionen skall utföras helt eller delvis på distans.

Där en fysisk revision fortfarande är relevant är det viktigt att säkerställa ditt företag följer att instruktioner från myndigheterna och från Bureau Veritas (se länk nedan).

I den mån det går kommer våra kurser i april och maj att genomföras på distans. Du som är anmäld på en av våra kurser dessa månader kommer i dagarna att bli kontaktad för vidare information.

Ovanstående information gäller till mitten/slutet av april om inte myndigheterna säger något annat. 

Din vanliga kontakt på Bureau Veritas är också tillgänglig för att svara på eventuella frågor.

Vänliga Hälsningar, 
Bureau Veritas Sverige

KONTAKT

Bureau Veritas Sverige 
Telefon: +46 (0) 31 60 65 00
Mail: info@se.bureauveritas.com