covid-19

News

COVID-19 FSC

Mar. 30 2020

Information ang. Planerad FSC revision med anledning av Covid-19

Som läget ser ut just nu kommer vi fortsätta att utföra planerade revisioner hos våra kunder.

Vi vill uppmana er att informera oss om verksamhetens situation och eventuella förändringar som kan komma att påverka planerade/kommande revision.

Vi strävar efter att genomföra revisionen on-site som planerat. Om det skulle ske någon förändring som gör att förutsättningarna för att utföra er revision on-site förändras, så kommer vi se över möjligheten att utföra revisionen remote d v s off-site allt enligt utfärdade direktiv av FSC International.

FSC International har tagit fram kriterier som ska uppfyllas för att vi ska kunna godkänna och genomföra en remote audit. För att kunna bedöma om det går att utföra revisionen remote kommer aktuell revisor att fylla i en riskbedömningsenkät gällande den aktuella revisionen och er verksamhet. Revisionen kommer då att utföras som planerat på revisionsdatumet via till exempel skype, teams eller annat relevant program.

Vi vill understryka att vi inte skickar någon revisor till våra kunder som varit i något av myndigheterna identifierade högriskområde den senaste tiden och/eller som har någon form av symtom på förkylning/influensaliknande virus eller som vet att hen har varit i kontakt med någon som är sjuk.  

Vi har mycket strikta riktlinjer och vi uppdaterar dessa löpande. Vi har löpande kontakt med våra revisorer som är skyldiga att informera och uppdatera oss om läget och deras situation/status.  

Tveka inte att höra av er till oss om ni har någon fråga!

Med vänliga hälsningar,
Angelique Björklund och ledningen för Bureau Veritas 

Kontakt

Telefon: 031-60 65 00

Mail: sweden.planning@bureauveritas.com