Arbetsmiljö

Frukostseminarium 

Jan. 31 2020
Summary

Starta dagen med oss på Bureau Veritas och Martin Freed med ett frukostseminarium om den nya ISO standarden 45001:2015. Lyssna på fördelarna med att certifiera arbetsmiljö och hur ni kan arbeta med det på bästa sätt.