Fssc

News

FSSC 22000 revisioner kan nu utföras på distans

Nov. 27 2020

Foundation Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) har utvecklat ett tillvägagångssätt för att genomföra fullständig revisioner på distans när den certifierade organisations lokaler inte kan nås på grund av en allvarlig händelse. Revisioner på distans är ett ackrediterat, icke-GFSI-erkänt, frivilligt alternativ som genomförs med lämplig informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett resultat av ömsesidigt avtal mellan den certifierade organisationen och certifieringsorganet.

Distansrevisionen följer samma principer och format för revisionsverksamheten på platsen och inkluderar en fullständig revision mot systemkraven.

Revisioner på distans kan endast tillämpas i följande fall:

  • Om den årliga, planerade FSSC 22000 revisionen påverkas som ett resultat av en allvarlig händelse och inte kan äga rum på plats;
  • Transition audits;
  • Om uppföljningsrevisioner för att stänga avvikelser inte kan äga rum (Gäller inte kritiska avvikelser);
  • Vid en särskild revision baserad på resultatet av en riskbedömning vid allvarliga händelser.