IATF

News

IATF introducerar alternativ för revisioner på distans för IATF 16949

Nov. 27 2020

På grund av den pågående coronaviruspandemin har International Automotive Task Force (IATF) granskat sina krav för leverans av revisioner för IATF 16949-certifieringssystem. I revision 5 av IATF Global Waivers and Measures in Response to the Coronavirus Pandemic, publicerad den 30 oktober 2020, introducerar IATF distansrevisioner som alternativ när revisioner på plats inte kan genomföras av anledningar kopplade till COVID-19-pandemin.

KRAVen FÖR REVISIONER PÅ DISTANS ÄR:

 • Revisioner på distans är endast möjlig när det finns objektiva bevis för att en granskning på plats inte kan genomföras på grund av COVID-19-pandemin. Dessa bevis måste valideras av Bureau Veritas IATF-team.
 • IATF distansrevision utförs enligt IAF-riktlinjerna IAF ID 12 respektive IAF MD 4 för distansrevisionsprestanda och IKT (informations- och kommunikationsteknik) för revision/bedömning.
 • IATF betonar att distansrevision måste täcka exakt samma delar som en granskning på plats.
 • Revisionens varaktighet ska förlängas med 10% (ytterligare tid begränsad till +1 arbetsdag) för att ta hänsyn till ytterligare tid för förberedelse och dokumentdelning som är nödvändig före granskningen.
 • IATF insisterar starkt på att testa nätverks- och enhetssystem före granskningen. Detta för att säkerställa att IKT inte orsakar stora störningar under granskningen, inklusive granskning av tillverkningsprocesser. Säkerhetskopiering måste vara tillgänglig vid systemfel.

Om dessa villkor är uppfyllda kommer Bureau Veritas att kunna genomföra revisioner med hjälp av distansrevisionsmetoder på följande klientwebbplatser:

 • Tillverkningsanläggningar (inklusive utökade tillverkningsanläggningar)
 • Fjärrsupportplatser

REVISIONSTYPER SOM KAN UTFÖRAS PÅ DISTANS:

 • Initial audit (steg 1 och steg 2). För steg 2 ska giltigheten av intyget inte överstiga 12 månader om det utförs på distans. Den efterföljande revisionen skulle vara en recertifieringsrevision.
 • Surveillance audit
 • Recertification audit
 • Transfer audit
 • Special audit